Były długoletni prawnik K&L Gates założył kancelarię arbitrażową

819

Queritius – „Rynek Prawniczy” ustalił, że tak nazywa się kancelaria uruchomiona w kwietniu 2020 r. przez Wojciecha Sadowskiego, wieloletniego prawnika procesowo-arbitrażowego w kancelarii K&L Gates.

Po przejęciu w maju 2019 r. tego biura przez angielską firmę DWF Wojciech Sadowski nie pozostał w nim, lecz niespełna rok później otworzył własną kancelarię.

Kancelaria Queritius specjalizuje się w obsłudze i rozwiązywaniu sporów prawnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez mediacje i ugody oraz reprezentację procesową i arbitrażową. Oferuje także usługi prawników jako arbitrów w niepaństwowych sądach polubownych – w arbitrażach inwestycyjnych i handlowych.

Na wyłącznie angielskojęzycznej witrynie internetowej kancelarii czytamy, że jej nazwa Queritius „pochodzi z połączenia łacińskiego słowa quaero (szukam) i hiszpańskiego quiero (chcę, kocham). Odzwierciedla również naszą ciekawość, nieustępliwość i pasję do prawa (ius ), nasz rozwój i sprawność (IT ) oraz ducha zespołowego (us )”.

Kancelaria ma trzy biura – w Warszawie, Budapeszcie i Paryżu.

(www.linkedin.com)

Wojciech Sadowski, partner i założyciel kancelarii Queritius, od prawie 20 lat zajmuje się rozwiązywaniem sporów prawnych, w tym transgranicznych, pracując jako doradca i arbiter, zarówno w arbitrażu inwestycyjnym, dla państw i inwestorów, jak i handlowym, oraz jako pełnomocnik stron w procesach przed sądami państwowymi i unijnymi. Obsługiwał spory dotyczące kontraktów budowlanych i handlowych, nieuczciwych praktyk rynkowych, przedsięwzięć infrastrukturalnych, z zakresu energetyki odnawialnej i konwencjonalnej, fuzji i przejęć, nieruchomości, finansów, własności intelektualnej, w sektorach telekomunikacji, górnictwa, farmacji, także spory pomiędzy udziałowcami spółek.

Wcześniej przez prawie 10 lat był prawnikiem kancelarii K&L Gates, a przez 8,5 roku – Hogan & Hartson.

Jest adwokatem, doktorem prawa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2009), absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie  Gdańskim (2002).

Z witryny internetowej kancelarii dowiadujemy się, że w jej zespole są prawniczki i prawnicy zajmujący się rozwiązywaniem sporów, obsługą procesów sądowych i arbitrażem międzynarodowym.

Współzałożycielką kancelarii jest węgiersko-francuska prawniczka arbitrażowa, partner Veronika Korom, solicitor angielsko-walijska, adwokatka paryska i budapesztańska, prowadząca jej biura w Paryżu i na Węgrzech, która poprzednio pracowała w paryskich biurach francuskiej kancelarii Bredin Prat, amerykańskiej Shearman & Sterling i angielskiej Clifford Chance.

W zespole jest także adwokat i naukowiec Marcin J. Menkes, of counsel, który jako doktor habilitowany i adiunkt w Szkole Głównej Handlowej łączy teorię i praktykę doradzając przy rozstrzyganiu międzynarodowych sporów prawnych.

Od września 2020 r. zalicza się do ekipy kancelarii Karolina Czarnecka, prawniczka zajmująca stanowisko associate, która przez ostatni rok pracowała w paryskim biurze amerykańskiej kancelarii litygacyjnej Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, budując specjalizację w międzynarodowym arbitrażu i rozstrzyganiu sporów.

Zespół prawny uzupełnia kierownik biura w Warszawie Joanna Balcerzak, pozyskana właśnie z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl