Mniej niż trzy tysiące adwokatów i radców prawnych wejdzie na rynek

648
(www.gov.pl)

Ministerstwo Sprawiedliwości podało rezultaty tegorocznych „pandemicznych” egzaminów adwokackiego i radcowskiego ze wszystkich komisji egzaminacyjnych. Na listy prawników z uprawnieniami adwokata lub radcy prawnego może już wpisać się w sumie 2834 (82 proc.) osób spośród 3460, które się o taki wpis starało na drodze egzaminacyjnej. To o ponad 400 mniej niż w roku 2019.

Egzaminy, których termin – wyznaczony pierwotnie w marcu – został przesunięty ze względu na epidemię koronawirusa, przeprowadzono w czerwcu 2020 r.

Z danych uzyskanych ze wszystkich 28 komisji ”adwokackich” wynika, iż egzamin zdało 1328 osób. Ogółem przystąpiło do niego 1567 kandydatów do palestry, co oznacza tzw. współczynnik zdawalności na poziomie 85 proc.

Najlepiej na egzaminie wypadli zdający przed komisją w Szczecinie, gdzie nie zaliczyła go tylko jedna osoba na 30 zdających (zdało 97 proc.) oraz przed komisją nr 2 w Poznaniu, gdzie nie powiodło się tylko trzem osobom na 49 zdających (zdało 94 proc.). Najsłabiej poszło kandydatom egzaminowanym przez warszawskie komisje nr 2 i nr 8, w każdej z nich zdało po 67 proc.

Wyniki ogłosiło także 35 komisji ”radcowskich”. Do tego egzaminu przystąpiło 1893 kandydatów na radców prawnych, a zaliczyło go 1506, czyli 80 proc.

Znakomicie poszedł egzamin kandydatom zdającym przed komisją nr 2 w Poznaniu – zdało 88 osób spośród 91 zdających (97 proc.). Najgorzej zdali kandydaci przed komisją w Zielonej Górze – powiodło się tylko 42 proc.

Procedura egzaminacyjna daje zdającym możliwość odwołania się od wyników do komisji drugiej instancji.

W 2019 r. egzaminy zdało w sumie ponad 3,2 tys. osób spośród prawie 3,8 tys. Adwokacki zdało 1283 z 1537 (83 proc.), a radcowski – 1960 na 2230 zdających (88 proc.).

W 2018 r. egzaminy zdało w sumie ponad 4 tys. osób na 4,9 tys. zdających. Adwokacki zdało 1891 z 2177 osób (87 proc.), a radcowski – 2171 na 2711 zdających (80 proc.).

W 2017 r. egzaminy zaliczyło łącznie ponad 4,5 tys. osób na ponad 5,4 tys. zdających. Adwokacki zdało 2222 z 2592 osób (86 proc.), natomiast radcowski – 2294 na 2840 zdających (81 proc.).

W 2016 r. uprawnienia zdobyło w sumie ponad 4 tys. osób na prawie 5,5 tys. kandydatów. Egzamin adwokacki zdało 1629 z 2310 osób (70 proc.), a radcowski – 2426 na 3145 zdających (77 proc.).

W latach 2016-2020 kwalifikacje adwokata i radcy prawnego uzyskało w sumie ok. 18,5 tys. prawników.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl