Kochański & Partners doradcą prawnym Polskich Sieci Elektroenergetycznych

304
(www.pse.pl)

Firma prawnicza Kochański & Partners wygrała przetarg na obsługę prawną PSE S.A. – jedynego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

Kancelaria będzie wspierać PSE w sprawach związanych z uregulowaniem kwestii formalnoprawnych dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej należącej do spółki. W ramach projektu prawnicy Kochański & Partners będą reprezentować klienta przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Będą też doradzać PSE w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań oraz sporządzania opinii prawnych w powyższym zakresie.

Kochański & Partners posiada bogate doświadczenie w obsłudze głównych operatorów sieci dystrybucyjnej w sektorze energetycznym w Polsce.

Pracami zespołu prawników Kochański & Partners zaangażowanych w obsługę prawną PSE S.A. pokieruje Aleksander Galos, partner i szef Praktyki Infrastruktury i Budownictwa.

Materiał kancelarii Kochański & Partners