Kancelaria B2RLaw doradzała przy projekcie połączenia wyższych uczelni

321

Kancelaria B2RLaw (wcześniej JSLegal Jankowski Stroiński & Partners) doradzała Polsko Amerykańskiej Radzie Współpracy (USPTC) w sprawie przełomowego projektu połączenia uniwersytetów.

B2RLaw doradzała USPTC w zakresie prawnych aspektów projektu konsultacyjnego dotyczącego połączenia Politechniki Białostockiej z Uniwersytetem w Białymstoku. Polsko Amerykańska Rada Współpracy jest organizacją non-profit, której celem jest budowanie relacji biznesowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. W tym celu USPTC współpracuje z siecią polskich i amerykańskich organizacji, włączając podmioty korporacyjne, akademickie i rządowe.

Konsultacje obejmowały analizę due diligence, sporządzenie misji i planu dla potencjalnie połączonego uniwersytetu, w tym doradztwo w zakresie sposobu realizacji  planu i określenia wizji nowej jednostki, a także analizę potencjalnych korzyści i ryzyka proponowanego rozwiązania.

Zespół B2R, nadzorowany przez dr Rafała Stroińskiego L.L.M. (partner) i kierowany przez dr Luizę Wyrębkowską PhD (counsel), tworzyli: Kinga Kowalska (starszy prawnik), Krystyna Jakubowska (prawnik), Tomasz Michalczyk (młodszy prawnik), Inka Kalista (młodszy prawnik) oraz Filip Wójtowicz (młodszy prawnik).

– To był przełomowy projekt, który wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będzie miał istotny wpływ na instytucjonalne uwarunkowania systemu kształcenia na poziomie studiów wyższych w Polsce (zarówno w odniesieniu do studiów licencjackich, jak i magisterskich). Gratulujemy USPTC pomyślnego zakończenia prac związanych z realizacją  niezwykle wymagającego projektu! Jako kancelaria B2RLaw cieszymy się z możliwości uczestniczenia w tak pionierskiej inicjatywie w sektorze edukacji, dzięki czemu mogliśmy pogłębić naszą specjalizację w tym zakresie. Ten oraz inne projekty realizowane przez kancelarię B2RLaw są świadectwem naszego zaangażowania w najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia naszych klientów  – komentuje Luiza Wyrębkowska.

Materiał kancelarii B2RLaw