Dentons z niebotycznym rekordem przychodów w 2019 roku

670

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons osiągnęła w 2019 r. 217,8 mln zł przychodu z działalności. To absolutny rekord w branży prawniczej, o 21 mln zł, czyli o ponad 10 proc., wyższy od poprzedniego, ustanowionego w 2017 r. kwotą 197 mln zł, także przez Dentons.

Po raz pierwszy w historii polska firma prawnicza pokonała kosmiczną granicę 200 mln zł rocznego obrotu, i to od razu aż o 18 mln zł.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wynosił w ubiegłym roku 217,8 mln zł. Był o 23,1 mln zł i o 11,8  proc. wyższy od wyniku z roku 2018.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 15,4 mln zł i był o 4,9  mln zł i o 24,2 proc. niższy od tego z roku 2018. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 12,9 mln zł i zmalał o 5,7 mln zł i o 30,5 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 7 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

    2019   2018      2017    2016  2015     2014
Dentons     217,8   194,7      197,0    181,4  179,4     153,1

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl