Prawnik finansowy przeszedł z banku do kancelarii Kochański & Partners

1064

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Artur Bilski jest od sierpnia 2020 r. prawnikiem kancelarii Kochański & Partners. Opuścił Alior Bank, w którym był dyrektorem działu obsługi prawnej biznesu.

(www.linkedin.com)

Artur Bilski w kancelarii Kochański & Partners zajmuje stanowisko counsela i odpowiada za praktykę bankowości, finansów i nowych technologii. Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie finansowym. Obsługiwał transakcje na rynkach kapitałowych (sekurytyzacje, emisje i oferty publiczne akcji, obligacji). Doradzał w kwestiach regulacji finansowych, w tym dyrektyw unijnych. Pracował dla branży FinTech zajmując się innowacyjnymi usługami finansowymi (m.in. przygotowywaniem wniosków o wpis do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku).

Wcześniej przez niespełna rok kierował działem obsługi prawnej biznesu w Alior Banku odpowiadając za kwestie prawne dotyczące bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej oraz informatyzacji i innowacji. Przedtem przez ponad rok był głównym prawnikiem (General Counsel ) w firmie Ramp Network z sektora FinTech, która zajmuje się również wdrażaniem technologii blockchain. Przez dwa lata pracował w kancelarii Hogan Lovells, przez niespełna 2,5 roku – w kancelarii Clifford Chance.

Jest radcą prawnym od 2018 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl