Baker McKenzie w 2019 roku powiększyła przychód do prawie stu milionów

580

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie osiągnęła w 2019 r. imponujący przychód z działalności w kwocie ponad 97 mln zł. To kolejny rekord własnych obrotów ustanowiony w historii polskiego biura tej międzynarodowej firmy prawniczej. Zbliżyła się bardzo do granicy 100 mln zł, którą w historii polskiego rynku prawniczego przekroczyło tylko kilka kancelarii.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych był wyższy o 3,6 mln zł i o 3,8 proc. od wyniku z roku 2018.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 22,1 mln zł i był o 4,2 mln zł i o 16 proc. niższy od tego z roku 2018. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 21,6 mln zł i    zmalał o 1,1  mln zł i o 4,9 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 22,8 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

   2019     2018       2017     2016    2015       2014
Baker McKenzie     97,2      93,6        82,2      67,6     71,4        56,5

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl