Kancelaria Dentons zrezygnowała z podwójnego kierownictwa w praktykach podatkowej i sądowej

939

Anna Pukszto od czerwca 2020 r. samodzielnie kieruje zespołem postępowań sądowych i arbitrażu w kancelarii Dentons. Wojciech Kozłowski, dotychczasowy współkierownik, zajął się wyłącznie prowadzeniem spraw cywilnych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Cezary Przygodzki samodzielnie kieruje zespołem prawa podatkowego. Karina Furga-Dąbrowska, która nim współkierowała, pozostaje europejskim dyrektorem do spraw uważności i zajmuje się doradztwem podatkowym.

O tych zmianach kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”.

– To efekt ewolucyjnego podejścia i przygotowywanych z dużym wyprzedzeniem zmian, które mają na celu jedno – zapewnienie optymalnego wsparcia dla klientów Dentons – oświadczył Arkadiusz Krasnodebski, partner zarządzający Dentons w Polsce, cytowany w komunikacie prasowym – Mogę z satysfakcją stwierdzić, że Anna Pukszto i Cezary Przygodzki to doświadczeni praktycy, którzy bez wątpienia sprostają temu wyzwaniu, a swoją rozległą wiedzą i znajomością rynku będą mogli wspierać działalność przedsiębiorców i cementować fundamenty działalności biznesowej w Polsce.

W odpowiedzi na pytanie „Rynku Prawniczego”, czy rezygnacja z dubeltowego kierownictwa wynikła z potrzeby oszczędności finansowych spowodowanych pandemią, kancelaria wyjaśniła, iż „rezygnacja z dotychczasowego modelu zarządzania, w którym dwoje partnerów współkierowało pracami poszczególnych zespołów, nie ma związku z wybuchem pandemii Covid-19, a jest wynikiem długo przygotowywanej, strategicznej zmiany”.

Na pytanie, czy dubeltowe kierownictwo nie sprawdziło się w praktyce i okazało się, że lepszy jest pojedynczy kierownik, kancelaria odpowiedziała, iż „w żadnym razie nie oznacza to, że model ten się nie sprawdził – wręcz przeciwnie, przez kilka lat ten dualizm był optymalną wersją funkcjonowania w poszczególnych zespołach. Z czasem partnerzy postanowili jednak albo poświęcić cały swój czas wyłącznie pracy klienckiej, albo rozpocząć nową ścieżkę kariery i ograniczyć swoje obowiązki administracyjne.”

„To naturalny proces sukcesji, który jest odpowiedzią na osobiste, indywidualne potrzeby rozwojowe partnerów naszej kancelarii” – wyjaśniła kancelaria.

Anna Pukszto od lutego 2018 r. współkierowała praktyką postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Dentons. Zastąpiła wtedy dotychczas współkierującego – obok Wojciecha Kozłowskiego – praktyką procesową Patricka Radzimierskiego, który aktualnie kieruje zespołem postępowań cywilnych.

Jako prawnik w praktyce litygacyjnej reprezentowała instytucje finansowe w sporach dotyczących oferowanych produktów, odpowiedzialności względem kredytobiorców i inwestorów, transakcji ze szkodą dla wierzycieli. Prowadziła postępowania sądowe i arbitrażowe dotyczące kontraktów handlowych oraz umów inwestycyjnych. Jako partner kieruje także kancelaryjnym zespołem restrukturyzacji i prawa upadłościowego. Specjalizuje się w obsłudze postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, transakcji sprzedaży aktywów niewypłacalnych przedsiębiorstw.

W kancelarii Dentons (wcześniej Salans) pracuje 19,5 roku, od 12,5 jest partnerem.

Jest radcą prawnym od 2002 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1998).

Zespół postępowań sądowych i arbitrażu Dentons liczy 40 osób. Kancelaria podała, że w ciągu ostatnich 15 lat dziesięciokrotnie powiększył liczebność i obroty.

– Praktyka, którą kieruję, to jeden z największych i najwyżej ocenianych zespołów litygacyjnych w naszym kraju, znakomicie doświadczony w prowadzeniu spraw precedensowych. Kluczowego znaczenia obecnie nabiera nasze doświadczenie i zaangażowanie we wspieranie przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych. Wpływ spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią na działalność klientów z różnych sektorów jest już zauważalny. Z jednej strony rośnie zapotrzebowanie na nasze doradztwo z zakresu tzw. dispute avoidance, czyli ukierunkowane na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w celu uniknięcia sporów sądowych i arbitrażowych. Z drugiej strony, jeżeli spór jest nieunikniony, klienci nie zwlekają z podjęciem decyzji o wytoczeniu powództwa. W każdym przypadku oczekują od nas natychmiastowego wsparcia, które uzyskują – oświadczyła Anna Pukszto, cytowana w komunikacie prasowym.

Cezary Przygodzki praktyką prawa podatkowego w Dentons współkierował od stycznia 2018 r., kiedy stanął na jej czele obok Kariny Furgi-Dąbrowskiej.

Specjalizuje się w międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz strukturyzowaniu transakcji fuzji i przejęć. Doradzał w sprawach restrukturyzacji i reorganizacji podatkowych oraz inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym zachęt oferowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Reprezentował strony w sporach podatkowych oraz sądowoadministracyjnych z fiskusem. Pracował dla firm z sektorów: energetycznego, mediów i technologii, nieruchomości. Obsługiwał instytucje finansowe, fundusze private equity.

W kancelarii Dentons (wcześniej Salans) pracuje 10,5 roku, od 7,5 jest partnerem. Przedtem przez osiem lat pracował jako konsultant podatkowy w firmach Andersen i Ernst & Young.

Jest doradcą podatkowym od 2005 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2001).

Zespół prawa podatkowego Dentons liczy ponad 20 osób.

– Nasza praktyka podatkowa należy do największych i najdynamiczniej rozwijających się spośród kancelarii prawniczych obecnych na polskim rynku. Szczególny nacisk kładziemy na oferowanie usług innowacyjnych, o najwyższej jakości. W kontekście trwającego kryzysu, znaczenie kwestii fiskalnych i pomocowych, takich jak granty oraz inne formy finansowania niekomercyjnego, jako elementów płynności finansowej w przedsiębiorstwach będzie rosnąć. Dzięki zróżnicowanym kompetencjom naszego zespołu oraz współpracy z innymi praktykami Dentons jesteśmy w stanie zaoferować unikalną na rynku ofertę doradczą w tym wymagającym czasie – zadeklarował Cezary Przygodzki, cytowany w komunikacie prasowym.

Wojciech Kozłowski jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych i cywilnych. Reprezentował strony sporów z branż: energetycznej, farmaceutycznej, nieruchomościowej, telekomunikacyjnej, bankowej, ubezpieczeniowej, budowlanej, infrastrukturalnej, inwestorów w sporach z państwami.

W kancelarii Dentons (wcześniej Salans) pracuje od 15,5 roku. Wcześniej przez osiem lat był prawnikiem w kancelarii Ernst & Young Law.

Jest radcą prawnym od 2001 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996).

Karina Furga-Dąbrowska jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii. W lipcu 2019 r. została europejskim dyrektorem do spraw uważności (Europe Chief Mindfulness Officer). Zajmuje się też doradztwem podatkowym. Specjalizuje się w podatkowym doradztwie transakcyjnym, opracowywaniu struktur holdingowych, przygotowywaniu strategii nabywania i sprzedaży składników majątkowych, zarządzaniu ryzykiem prawnopodatkowym, realizacji podatkowych due diligence. Doradzała w sprawach z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego, podatku VAT, ceł i akcyzy. Reprezentowała strony w sporach z organami podatkowymi i celnymi. Pracowała dla przedsiębiorstw farmaceutycznych, energetycznych, z sektora nieruchomości.

W kancelarii Dentons (wcześniej Salans) pracuje od 14,5 roku. Wcześniej była przez 3,5 roku menedżerem w firmie doradczej Ernst & Young , a przedtem przez trzy lata konsultantem w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers.

Jest doradcą podatkowym od 2003 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim (1998).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl