Partnerski awans i nowy prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

743
Salwador Milczanowski i Marcin Pieklak

Od 1 lipca 2020 r. Marcin Pieklak jest partnerem, a Salwador Milczanowski prawnikiem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma.

Marcin Pieklak jest prawnikiem praktyki Life Sciences, w ramach której stworzył i rozwija zespół refundacyjny. Awansował ze stanowiska senior associate. Specjalizuje się w doradztwie w dziedzinie prawa farmaceutycznego, w tym w kwestiach finansowania leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych ze środków publicznych. Doradza w sprawach refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych w ochronie zdrowia. Reprezentuje strony postępowań administracyjnych z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzonych przez ministra zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, organy inspekcji sanitarnej i farmaceutycznej, oraz postępowań sądowoadministracyjnych.

W kancelarii pracuje od sześciu lat. Wcześniej przez prawie trzy lata był urzędnikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował ministra przed sądami administracyjnymi. Przedtem przez półtora roku pracował w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2011).

Salwador Milczanowski zajmuje w kancelarii stanowisko counsela w zespole compliance. Specjalizuje się w kwestiach compliance oraz w zagadnieniach związanych z karną i karnoskarbową odpowiedzialnością kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach. Doradza w sprawach przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w firmach, wdrażania narzędzi współpracy z sygnalistami, oceny i zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działania z przepisami. Wdraża rozwiązania z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzi wewnętrzne audyty, śledztwa i postępowania wyjaśniające.

Poprzednio był przez 11,5 roku prawnikiem w kancelarii Olesiński & Wspólnicy.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl