Dentons i Linklaters w finansowaniu francuskich elektrowni wiatrowych w Polsce

294
Park wiatrowy Linowo (www.qair.energy)

Kancelaria Dentons doradzała francuskiej firmie z branży energetycznej Qair przy uzyskaniu finansowania elektrowni wiatrowych w Polsce od BNP Paribas Banku Polska i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, którym doradzała kancelaria Linklaters.

W maju 2020 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił ok. 280 mln zł kredytów pięciu spółkom celowym, należącym do francuskiej firmy Qair i francuskiego funduszu inwestycyjnego RGreen Invest, na nowe i działające przedsięwzięcia w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w Polsce. Oddzielnie finansowania tych projektów typu project finance w kwocie ok. 400 mln zł udzielił BNP Paribas Bank Polska. Chodzi o budowę trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 68 megawatów (Udanin, Parzęczew, Września) oraz refinansowanie zakupu dwóch już działających (Linowo, Rzepin) o łącznej mocy 106 MW. BNP Paribas samodzielnie sfinansuje także inwestycje w trzy elektrownie słoneczne o łącznej mocy 25 MW.

Francuska firma Qair (dawna nazwa Lucia Group, a jeszcze wcześniej – Quadran) od 30 lat specjalizuje się w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jej źródła mają 220 MW mocy. Pozyskują energię słoneczna, z wiatru na lądzie i na morzu, z rzek płynących, wodoru – w Afryce (Burkina Faso, Czad, Maroko, Mauritius, Seszele, Tunezja), Azji Południowo-Wschodniej (Wietnam), Ameryce Południowej (Brazylia) i Europie (Francja, Islandia, Polska, Rumunia, Włochy). W Polsce firma działa od 2015 r. W 2019 r. nabyła od EDF Energies Nouvelles dwa funkcjonujące parki wiatrowe, Linowo i  Rzepin. Ma też panele słoneczne o łącznej mocy 21 MW.

RGreen Invest to firma inwestycyjna angażująca kapitał w przedsięwzięcia z zakresu energetyki ze źródeł odnawialnych. Działa od 10  lat, zarządza aktywami (500 projektów) o wartości 1 mld euro i mocy 2,4 tys. MW.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to instytucja finansowa utworzona w 1989 r. do finansowania rozwoju sektora prywatnego w państwach europejskich. Liczy 66 członków (64 państwa, Europejski Bank Inwestycyjny i Unia Europejska) – każdy jest kredytodawcą, a 34 państwa członkowskie – kredytobiorcami. Od początku działalności w Polsce w 1991 r., EBOR udzielił 9,5 mld euro finansowania.

BNP Paribas Bank Polska to bank uniwersalny będący częścią francuskiej grupy bankowej BNP Paribas. Ma w Polsce 3,8 mln klientów, ponad 500 oddziałów, ponad 100 punktów obsługi klientów. Zatrudnia 10 tys. pracowników. W 2014 r. przejął utworzony w PRL, w 1975 r., Bank Gospodarki Żywnościowej.

– „Zielone” inwestycje są podwójnie opłacalne – zarówno ze społecznego, jak i finansowego punktu widzenia. Cieszymy się, że skala przedsięwzięć, w które angażuje się bank, może być jeszcze większa dzięki współpracy z tak uznaną instytucją jak EBOR – oświadczył Andre Boulanger, wiceprezes Banku BNP Paribas Polska.

– Zapewniając długoterminowe finansowanie w obecnych warunkach EBOR wnosi znaczący wkład w transformację energetyczną w Polsce oraz demonstruje swoje zaangażowanie wobec partnerów i cele strategiczne – stwierdził Harry Boyd-Carpenter, dyrektor EBOR odpowiedzialny za energetykę.

– Qair od samego początku skupiał się na transformacji energetycznej, rozwijając, budując i obsługując aktywa odnawialne we Francji, Europie i reszcie świata. Finansowanie działających i nowych aktywów w Polsce pozyskane od EBOR i BNP Paribas jest wyraźnym znakiem, że stałe zaangażowanie Qair w promowanie zielonej energii elektrycznej jest ważniejsze niż kiedykolwiek, a strategia, którą Qair realizuje w Polsce od ponad pięciu lat, urzeczywistnia się – skomentował Jean-Marc Bouchet, prezes Qair.

Kancelaria Dentons potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie Qair przy refinansowaniu przez BNP Paribas oraz EBOR wiatrakowni Rzepin i Linowo.

Obsługę nadzorował Mateusz Toczyski, kierujący europejską i współkierujący globalną praktyką bankowości i finansów, a wykonywali Tomasz Zwoliński, Klaudia Szymańska-Rutkowska, Katarzyna Mazur, Katarzyna Kaptur, Jakub Walawski oraz prawnicy z biur w Paryżu, Monachium, Londynie (doradztwo w zakresie zabezpieczeń finansowania).

Kancelaria Linklaters poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała EBOiR i BNP Paribas Bank Polska przy udzielaniu finansowania portfolio odnawialnych źródeł energii pięciu polskim spółkom firmy Qair oraz funduszu RGreen Invest. Doradzała również BNP Paribas Polska przy umowach pożyczek, których bank samodzielnie udzielił trzem polskim spółkom celowym w ramach tego samego portfolio.

Obsługą kierowały dwie prawniczki z mediolańskiego zespołu bankowości, energetyki i infrastruktury oraz Patryk Figiel z warszawskiej praktyki energetyki i infrastruktury. W  zespole doradczym byli prawnicy z różnych praktyk w Londynie, Mediolanie, Paryżu i Warszawie, w tym Jakub Dąbrowski, Tomasz Pleskot, Michał Maruszak z praktyki energetyki i infrastruktury; Ada Zahorodna, Szymon Renkiewicz z praktyki korporacyjnej; Maciej Chęciński, Michał de Białynia Woycikiewicz pod nadzorem Marty Domino z praktyki bankowości i finansów.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl