Awanse w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych kancelarii JDP

923

Z dniem 1 lipca 2020 r. awans na stanowisko counsela otrzymali mec. Wojciech Merkwa oraz mec. Jakub Majewski, natomiast mec. Maria Łabno objęła stanowisko senior associateWcześniej, od stycznia, na stanowisko counsela w JDP awansowany został mec. Wojciech Bazan.

– Od lat stawiamy na rozwój naszych prawników oraz system awansów według przejrzystych zasad  i to przynosi efekty. Dokonane promocje na stanowiska counsela i senior associate są wynikiem wieloletniego zaangażowania naszych koleżanek i kolegów, ich profesjonalizmu oraz umiejętności zrozumienia i wychodzenia naprzeciw potrzebom klientów. Cieszę się, że dzięki wiedzy i umiejętnościom tej grupy prawników umacniamy naszą pozycję ekspercką kancelarii w obszarze złożonych sporów sądowych i arbitrażowych oraz doradztwa w największych inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce. Serdecznie gratuluję awansowanym i życzę im dalszych sukcesów – podsumowuje prof. Przemysław Drapała, partner zarządzający JDP, kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Praktyką Infrastruktury.

R.pr. Wojciech Merkwa – awansował na stanowisko counsela. Kieruje Praktyką Prawa Zamówień Publicznych, którą w kluczowych sprawach wspiera także prof. Drapała. Prowadzi kompleksowe doradztwo prawne z zakresu zamówień klasycznych i sektorowych. Wielokrotnie z sukcesem reprezentował przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Ponadto specjalizuje się w prawie umów, inwestycjach infrastrukturalnych oraz prawie Unii Europejskiej. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz środków wspólnotowych.

W kancelarii pracuje od pięciu lat, wcześniej przez cztery  lata był prawnikiem w kancelarii WKB.

Adw. Jakub Majewski – awansował na stanowisko counsela. Jest członkiem Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Praktyki Infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze prawnej i doradztwie podczas realizacji złożonych inwestycji budowlanych dotyczących m.in. infrastruktury drogowej i kolejowej (w tym realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC). Doradza podczas realizacji inwestycji kubaturowych (w tym także budynków użyteczności publicznej), telekomunikacyjnych oraz przemysłowych (zakłady i instalacje przemysłowe) i w zakresie infrastruktury energetycznej (elektrownie, stacje elektroenergetyczne). Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w zakresie wszystkich rodzajów roszczeń związanych z tymi inwestycjami, w tym także roszczeń dotyczących jakości wykonanych robót oraz utraconej produkcji instalacji przemysłowych. Doradza także w sprawach związanych z prawami własności intelektualnej w branży budowlanej.

W kancelarii pracuje od sześciu lat, wcześniej był prawnikiem w kancelariach Rö i Allen & Overy.

Adw. Maria Łabno – awansowała na stanowisko senior associate. Należy do Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Praktyki Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych sporów wynikających z realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych (w szczególności branży drogowej, kubaturowej oraz energetycznej), a także sporów dotyczących branży produkcyjnej. Reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, m.in. z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Wspiera także klientów podczas bieżącej realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Z sukcesami reprezentuje ponadto klientów w postępowaniach karnych. Autorka licznych publikacji dotyczących realizacji umów budowlanych, w szczególności w sektorze energetyki.

W kancelarii pracuje od pięciu lat, wcześniej była m.in. prawnikiem w kancelarii SK&S.

Adw. Wojciech Bazan – od 1 stycznia objął stanowisko counsela. Należy do Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Praktyki Infrastruktury. Reprezentuje polskich i zagranicznych liderów z kilku branż gospodarki w ich kluczowych sporach sądowych/arbitrażowych i od lat wspiera ich strategicznym doradztwem w okresach nadzwyczajnych wydarzeń rynkowych. Występował jako pełnomocnik w wielomilionowych sporach infrastrukturalnych dotyczących kilku z największych w Polsce lotnisk, stadionów sportowych oraz elektrowni. Prowadził szereg sporów dotyczących produkcji zaawansowanych technologicznie maszyn, a także odpowiedzialności wekslowej. Wspiera klientów w ramach postępowań restrukturyzacyjnych ich kontrahentów. Jego doświadczenie w arbitrażu międzynarodowym dotyczy również sporów inwestycyjnych. W roku 2016 laureat prestiżowego konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

W kancelarii pracuje od ponad pieciu lat, wcześniej przez ponad trzy lata był prawnikiem w kancelarii SK&S.

Materiał kancelarii JDP Drapała & Partners