Transfer prawnika z kancelarii Maruta na dyrektora w urzędzie ochrony konkurencji

803

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Tomasz Bagdziński jest od czerwca 2020 r. dyrektorem Departamentu Ochrony Konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wcześniej współpracował jako of counsel z kancelarią Maruta (Maruta Wachta).

Tomasz Bagdziński specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. M.in. reprezentował strony w postępowaniach przed polskim i zagranicznymi organami antymonopolowymi oraz sądami.

(www.linkedin.com)

Wcześniej przez ponad 4,5 roku był współpracownikiem kancelarii Maruta Wachta. Przedtem przez ponad osiem lat prowadził własną kancelarię adwokacką. Przez 2,5 roku był pracownikiem naukowym – adiunktem w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Przez siedem lat był prawnikiem w firmie Telekomunikacja Polska (Orange). Przez prawie 3,5 roku pracował w kancelarii Allen & Overy.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1999) i doktorem prawa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2004).

Departament Ochrony Konkurencji UOKiK zajmuje się przeciwdziałaniem porozumieniom antykonkurencyjnym oraz praktykom nadużywania dominującej pozycji rynkowej przez przedsiębiorców. Odpowiada za prowadzenie postępowań, a także przygotowuje decyzje i postanowienia w tych sprawach. Opracowuje stanowisko prezesa urzędu w związku z ewentualnymi odwołaniami, zażaleniami i kasacjami, jednocześnie kontroluje wykonanie wydanych decyzji i wyroków. Współdziała z Komisją Europejską oraz organami ds. konkurencji w państwach członkowskich UE w celu koordynacji działań dotyczących stosowania unijnego prawa konkurencji. Pracownicy departamentu reprezentują urząd w pracach legislacyjnych związanych z zagadnieniami polityki konkurencji, przygotowują projekty rządowych programów rozwoju konkurencji i sprawozdania z ich realizacji.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl