Kilkunastu prawników opuściło kancelarię Deloitte Legal – przeszli do nowej firmy

4208

JM Law Moskwa, Jarmul i Wspólnicy – „Rynek Prawniczy” ustalił, że tak nazywa się nowa kancelaria uruchomiona 1 czerwca 2020 r. przez grupę kilkunastu prawników i prawniczek, którzy odeszli z kancelarii Deloitte Legal.

 Wśród założycieli nowej kancelarii są Jan Jarmul i Paweł Moskwa, partnerzy „imienni”, którzy dali jej nazwę. Obaj równo cztery lata temu przeszli do Deloitte Legal z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Pozostali partnerzy i wspólnicy spółki komandytowej JM Law Moskwa, Jarmul i Wspólnicy, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym 22 maja 2020 r., to:  Katarzyna Karasiewicz, Tomasz Rutkowski, Karol Kicun, Łukasz Błażejczyk, Maciej Wróblewski i Anna Skuza. Wszyscy opuścili Deloitte Legal.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że zespół nowej firmy prawniczej uzupełniają prawnicy: adwokaci Mateusz Iżowski, Maciej Kuśmierczyk, Artur Szczepaniak, Tomasz Kaźmierczak, Wojciech Grabowski (jedyny prawnik JM Law, który nie przyszedł z Deloitte Legal), radca prawny Zuzanna Grochowska, aplikantka Anna Wądołowska. Katarzyna Jacak, która w Deloitte Legal była asystentką prawną, kieruje biurem nowej firmy prawniczej.

Większość personelu JM Law Moskwa, Jarmul i Wspólnicy to prawnicy transakcyjni, co wskazuje na główną specjalizację nowej kancelarii, czyli obsługę fuzji i przejęć. Są też w zespole eksperci od prawa spółek, antymonopolowego, pracy, rynków kapitałowych, zamówień publicznych oraz adwokaci-procesualiści.

(www.linkedin.com)

Jan Jarmul specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Zajmuje się doradztwem na rzecz inwestorów strategicznych i finansowych w różnych branżach (m.in. logistyka, paliwa, przemysł). Reprezentował strony w sporach korporacyjnych, obsługiwał także restrukturyzacje spółek.

W Deloitte Legal był partnerem, pracował tam przez cztery lata. Wcześniej przez dziesięć lat był prawnikiem w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, w której od 2015 r. był partnerem i członkiem zespołu obsługującego klientów niemieckojęzycznych (German Desk). Przedtem pracował w kancelariach Rödl & Partner w Warszawie oraz Haarmann Hemmelrath w Warszawie i Berlinie.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Paweł Moskwa specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie handlowym, w tym w zagadnieniach związanych z nabywaniem i restrukturyzacją spółek, ich podziałem i przekształceniami. Zajmuje się obsługą transakcji fuzji i przejęć. Reprezentuje także strony w procesach sądowych i arbitrażowych.

W Deloitte Legal był partnerem, pracował tam przez cztery lata. Wcześniej przez dziesięć lat był prawnikiem w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, w której od 2015 r. był partnerem.

(www.linkedin.com)

Katarzyna Karasiewicz specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji, prawie konsumenckim, prawie pomocy publicznej oraz zamówieniach publicznych. Reprezentowała strony w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Europejską, przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

W Deloitte Legal pracowała przez cztery lata, najpierw jako associate partner, potem partner. Wcześniej przez niespełna rok była prawnikiem w kancelarii Modzelewska & Paśnik. Przedtem przez kilka miesięcy pracowała w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, przez pięć lat w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Pracowała też w kancelariach Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy oraz Piontek, Wiśniewski i Wspólnicy. Od 2003 do 2007 r. była też urzędnikiem w Departamencie Prawa Europejskiego i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jest absolwentką studiów prawniczych (2004) i doktorem nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW. Od 2011 r. jest radcą prawnym.

(www.linkedin.com)

Tomasz Rutkowski zajmował w Deloitte Legal stanowisko associate partner. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, ochrony danych osobowych i autorskim. Prowadzi badania due diligence, negocjacje umów nabycia udziałów, akcji lub przedsiębiorstw. Doradza przy informatycznych kontraktach licencyjnych, wdrożeniowych i serwisowych.

W Deloitte Legal pracował przez dziewięć lat. Przedtem przez rok był prawnikiem warszawskiej kancelarii Kołecka & Wspólnicy, a przez siedem lat – prawnikiem w firmie informatycznej SAS.

Jest radcą prawnym od 2008 r.

(www.linkedin.com)

Karol Kicun zajmował w Deloitte Legal stanowisko partnera. Specjalizuje się w obsłudze fuzji i przejęć. Doradzał przy transakcjach w sektorach energetycznym, informatycznym, finansowym, medycznym. Obsługiwał negocjacje i strukturyzacje transakcji, sporządzał umowy sprzedaży udziałów i umowy akcjonariuszy, a także ubezpieczeń oświadczeń i zapewnień (warranties & indemnities W&I ). Doradza w kwestiach ładu korporacyjnego w spółkach.

W Deloitte Legal pracował przez cztery lata. Wcześniej przez ponad osiem lat był prawnikiem kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie warszawskim (2008).

(www.linkedin.com)

Łukasz Błażejczyk zajmował w Deloitte Legal stanowisko partnera. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie rynku kapitałowego i w obsłudze transakcji M&A. Doradzał funduszom private equity i inwestorom branżowym (m. in. z branż deweloperskiej, informatycznej, konsumpcyjnej). Zajmuje się również bieżącą obsługą spółek. Pracował przy obsłudze restrukturyzacji zadłużenia spółek, ofert publicznych akcji oraz wprowadzania ich do notowań giełdowych.

W Deloitte Legal pracował przez ponad rok. Wcześniej przez prawie 14 lat był prawnikiem w Weil, Gotshal & Manges.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

(www.linkedin.com)

Maciej Wróblewski zajmował w Deloitte Legal stanowisko partner associate. Specjalizuje się w obsłudze fuzji i przejęć, w prawie papierów wartościowych. Doradzał w sprawach obowiązków informacyjnych spółek publicznych, ofert publicznych, przy wprowadzaniu spółek na giełdę. Zajmuje się także prawem konkurencji, w tym obsługą postępowań związanych z uzyskaniem zgody na połączenia i przejęcia spółek.

W Deloitte Legal pracował przez prawie cztery lata. Wcześniej przez ponad sześć lat był prawnikiem w Weil, Gotshal & Manges.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

(www.linkedin.com)

Anna Skuza zajmowała w Deloitte Legal stanowisko senior managing associate, z którego kierowała praktyką prawa pracy. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz imigracyjnym. Doradzała przy restrukturyzacji zatrudnienia, kształtowaniu relacji ze związkami zawodowymi, wprowadzaniu firmowych regulacji z zakresu prawa pracy. Obsługiwała spory z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in. wynikające ze zwolnień  pracowników. Doradza przy wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych.

W Deloitte Legal pracowała od 3,5 roku. Wcześniej przez prawie 10 lat była prawnikiem w kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2005).

Mateusz Iżowski jest adwokatem, prawnikiem transakcyjnym, korporacyjnym i kapitałowym.

Maciej Kuśmierczyk jest adwokatem, prawnikiem procesowym.

Tomasz Kaźmierczak jest adwokatem, prawnikiem antymonopolowym i zamówieniowym.

Artur Szczepaniak pracował w poznańskim biurze Deloitte Legal. Jest adwokatem, prawnikiem procesowym.

Zuzanna Grochowska pracowała w poznańskim biurze Deloitte Legal. Jest radcą prawnym, prawniczką transakcyjną, korporacyjną i cywilną.

Wojciech Grabowski przeszedł z kancelarii Romanowski i Wspólnicy. Jest adwokatem, prawnikiem korporacyjnym i kapitałowym.

Anna Wądołowska jest aplikantką adwokacką zajmującą się prawem pracy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl