Greenberg Traurig zeszła w 2019 roku ze stumilionowych obrotów

817

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Greenberg Traurig osiągnęła w 2019 r. przychód z działalności w kwocie 92,5 mln zł. To wynik o 11 mln zł (ok. 11 proc.) niższy niż rekordowy dla tej firmy, ponad stumilionowy, z roku 2018. To obrót na poziomie rezultatu z roku 2017.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, przychód kancelarii ze sprzedaży usług prawnych wynosił natomiast 93,4 mln zł i był niższy o 9,8 mln zł i o 9,5 proc. od wyniku z roku 2018.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 12,3 mln zł i był o 9,1 mln zł i o 42,5 proc. niższy niż ten z roku 2018. Natomiast zysk netto z działalności wynosi 11,9 mln zł i zmalał o 8,4 mln zł i o 41,4 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 13,2 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

      2019     2018     2017      2016     2015    2014
Greenberg Traurig        92,5     103,5      92,1       98,8      72,5     61,0

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl