Kolejnych piętnaście awansów w kancelarii Dentons

1104

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Michał Bernat, Inga Dulska, Radosław Góral, Jacek Jezierski, Maciej Jodkowski, Marceli Kasperkiewicz, Tomasz Krasowski, Michał Motylewski, Piotr Nerwiński, Marcin Paliwoda, Zbigniew Stasiak, Michał Wasiak Arkadiusz Wierzbicki zajmują od kwietnia 2020 r. stanowiska managing counsel w kancelarii Dentons. Awansowali ze stanowisk counsela. Natomiast stanowiska counsela objęli Sylwester Kuchnio i Marcin Świderski, którzy awansowali ze stanowisk senior associate.

Niedawno „Rynek Prawniczy” informował o sześciu kwietniowych nominacjach partnerskich dla prawników z warszawskiego biura Dentons. Awnase na niższe pozycje managing counsel  i counsel otrzymało piętnaścioro osób (czternaścioro prawników i jeden doradca podatkowy). W tej grupie znalazła się jedna kobieta.

Jak poinformowała „Rynek Prawniczy” kancelaria Dentons, osoby obejmujące stanowisko counsela w tej firmie „mogą pochwalić się uznanym dorobkiem zawodowym w poszczególnych obszarach prawa lub sektorach gospodarki”. Obsługują transakcje „o dużej wartości lub znaczeniu dla danej branży i pracują w codziennym, bezpośrednim kontakcie z klientami. Są także zaangażowani w działania z zakresu rozwoju biznesu, uczestniczą w procesie zdobywania klientów i mogą pochwalić się trwałymi relacjami w otoczeniu biznesowym”.

Managing counsel to w Dentons stanowisko wyższe od counsela. Otrzymujący je prawnicy mają perspektywę zostana partnerem kancelarii. „Mogą się pochwalić nie tylko rozpoznawalnością na rynku i potwierdzonymi przez klientów kompetencjami merytorycznymi, ale także umiejętnościami zdobywania i pełnego wspierania klientów”. Ponadto dostrzeżono u nich „zdolności przywódcze, w tym kompetencje miękkie, i potrafią zarządzać projektami w zespołach”.

– Ogłoszone w kwietniu awanse są potwierdzeniem przekrojowych kompetencji koleżanek i kolegów z naszego zespołu, którzy wspólnie tworzą nowe, młode pokolenie prawników. Jako kancelaria opieramy swoją działalność na takich wartościach, jak ścisła współpraca i odważne wybieganie w przyszłość. Nieustająco aktualizujemy definicję prawnika przyszłości. Wszyscy ci, którzy otrzymali promocję na stanowiska managing counsel i counsel, wypełniają tę definicję i są znakomitymi przykładami na to, jak można łączyć świeże spojrzenie, wieloletnie doświadczenie i proaktywne podejście do klienta i jego ciągle zmieniającego się otoczenia. To osoby, w których zarówno kancelaria, jak i rynek, widzi ogromny potencjał – skomentował  Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający kancelarii Dentons w Polsce, cytowany w komunikacie prasowym.

Nowi managing counsels

Na stanowisko managing counsel awansowano 13 osób.

Michał Bernat jest członkiem zespołów doradztwa podatkowego oraz prawa konkurencji. Specjalizuje się w prawie podatkowym i finansowym, prawie pomocy publicznej, prawie unijnym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym. Doradza przy planowaniu i optymalizacji podatkowej bezpośrednich inwestycji i transakcji M&A, inwestycji greenfield i brownfield, przedsięwzięć infrastrukturalnych i projektów restrukturyzacyjnych, także w warunkach prawnych tzw. specjalnych stref ekonomicznych oraz innych rozwiązań z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw prywatnych. Pracował dla instytucji finansowych, przedsiębiorstw z sektorów energetycznego i nieruchomości.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od ośmiu lat. Wcześniej przez 10,5 roku był prawnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy (w tym przez trzy w jej biurze w Brukseli).

Jest doradcą podatkowym od 2004 r. i radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2002) i doktorem nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk (2011).

Inga Dulska jest członkiem zespołu regulacji instytucji finansowych. Prowadzi praktykę funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w doradztwie, w tym regulacyjnym, dla funduszy inwestycyjnych, ich zarządców i inwestorów. Doradza przy przeprowadzaniu wewnętrznych audytów procedur, w związku z kwestiami korporacyjnymi, w tym przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządcom alternatywnych funduszy inwestycyjnych, także przy restrukturyzacji inwestycji. Pracowała dla banków i instytucji finansowych przy strukturyzacji produktów, opracowywaniu regulacji konsumenckich, wdrażaniu polskich i unijnych wymogów regulacyjnych, a także dla inwestorów i funduszy przy strukturyzacji inwestycji i negocjowaniu inwestycji venture capital i private equity.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od prawie 18 lat.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2002).

Radosław Góral jest członkiem zespołu postępowań sądowych i rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w obsłudze sporów sądowych i spraw arbitrażowych, procesów o odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji. Doradza przy szacowaniu ryzyk procesów, roszczeń i odszkodowań. Pracował dla instytucji finansowych, ubezpieczycieli, spółek transportowych i telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw technologicznych.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od prawie 14 lat. Wcześniej przez 2,5 roku był prawnikiem kancelarii Chadbourne & Parke i tyle samo – Kancelarii Radcy Prawnego Wiesławy Góral.

Jest radcą prawnym od 2007 r. i adwokatem amerykańskim od 2015 r., absolwentem studiów prawniczych (2008) i doktorem prawa (2014) Uniwerystetu Stanford w Stanach Zjednoczonych (Stanford Law School), a także kierunków ekonomii (2003) oraz bankowości i finansów (2004) Szkoły Głównej Handlowej.

Jacek Jezierski jest członkiem zespołu prawa nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, korporacyjnym i cywilnym. Doradza krajowym i zagranicznym inwestorom w transakcjach real estate (kupna-sprzedaży aktywów i udziałów), przy wynajmie powierzchni biurowej i handlowej oraz prawnych aspektach zarządzania nieruchomościami. Pracował dla joint ventures przy akwizycjach budynków biurowych i obiektów handlowych.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od prawie dziewięciu lat.

Jest adwokatem od 2015 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2011).

Maciej Jodkowski jest członkiem zespołu prawa nieruchomości. Specjalizuje się w obsłudze transakcji real estate, połączeń i przejęć spółek, sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów i akcji. Doradzał przy sprzedaży i zwrotnym wynajmie nieruchomości, umowach najmu powierzchni handlowych i biurowych. Uczestniczył w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence), poprzedzających negocjacje warunków i nabycia centrów handlowych i biurowców. Doradzał firmom deweloperskim przy inwestycjach budowlanych, w sprawach z zakresu prawa zagospodarowania przestrzennego.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od prawie dziewięciu lat. Wcześniej przez rok był prawnikiem kancelarii PwC Legal, a przedtem przez prawie cztery – Linklaters.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2004).

Marceli Kasperkiewicz jest członkiem zespołów prawa spółek, fuzji i przejęć oraz private equity. Specjalizuje się prawie cywilnym i w prawie spółek, w obsłudze fuzji i przejęć, restrukturyzacji korporacyjnych, transakcji private equity. Doradzał przy nabywaniu spółek i aktywów, przedsięwzięciach inwestycyjnych, wykupach lewarowanych i menedżerskich, tworzeniu wspólnych przedsięwzięć (joint ventures).

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od prawie 16 lat, zaczynał jako paralegal.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2005).

Tomasz Krasowski jest członkiem zespołu podatkowego. Specjalizuje się w strukturyzacji podatkowej fuzji i przejęć, restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw, strukturyzacji funduszy i pomocy podatkowej dla zagranicznych inwestycji w Polsce. Doradza w kwestiach efektywnego planowania podatkowego, podatkowej optymalizacji tworzenia, funkcjonowania i przekształcania spółek. Nadzorował i prowadził przeglądy podatkowe i badania due diligence.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od ponad dziewięciu lat. Wcześniej przez dziewięć lat pracował jako konsultant podatkowy w firmie doradczej Ernst & Young.

Jest doradcą podatkowym od 2006 r., absolwentem studiów ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2003).

Michał Motylewski jest członkiem zespołu energetyki i zasobów naturalnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym, w tym w aspektach regulacyjnych. Doradzał przedsiębiorstwom i rządom państw przy tworzeniu prawnych systemów wspierania odnawialnych źródeł energii. Pracował przy kontraktach na handel energią elektryczną, cieplną i gazem. Obsługiwał inwestycje i transakcje M&A w segmentach wytwarzania i infrastruktury energetycznej. Reprezentował przedsiębiorstwa energetyczne w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisją Europejską, Urzędem  Regulacji Energetyki.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od prawie 14 lat.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (2005).

Piotr Nerwiński jest członkiem zespołu bankowości i finansów. Obsługuje transakcje finansowania, m.in. nieruchomości, inwestycji, nabycia spółek. Doradza bankom i kredytobiorcom.

W Dentons pracuje od niespełna sześciu lat, w tym czasie dwukrotnie był na kilka miesięcy oddelegowany (secondment) z kancelarii do pracy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, gdzie doradzał przy międzynarodowych transakcjach finansowania, w tym przy udzielaniu kredytów bilateralnych i konsorcjalnych. Wczesniej przez ponad pół roku był prawnikiem kancelarii Deloitte Legal. Przedtem przez prawie cztery lata pracował w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

Marcin Paliwoda jest członkiem zespołów prawa spółek, fuzji i przejęć oraz private equity. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek. Obłsuguje transakcje nabywania spółek i aktywów, leasingu, restrukturyzacje. Doardza firmom w kwestiach tzw. ładu korporacyjnego (corporate governance). Pracował dla przedsiębiorstw z branż finansowej, nieruchomości, handlowej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej i rozrywkowej.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od prawie 13 lat.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

Zbigniew Stasiak jest członkiem zespołu energetyki i zasobów naturalnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym, w prawie ochrony środowiska. Doradza w sprawach regulacji energetyki, kontraktowych, korporacyjnych i inwestycyjnych. Reprezentuje strony postępowań administracyjnych, procesów sadowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od 9,5 roku. Wcześniej przez dwa lata prowadził własną kancelarię radcowską w Poznaniu. Przedtem przez sześć lat był prawnikiem Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu.

Jest radcą prawnym od 2008 r. Ukończył aplikację sędziowską (2007). Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004).

Michał Wasiak jest członkiem zespołów prawa spółek, fuzji i przejęć oraz private equity. Specjalizuje się w prawie cywilnym i korporacyjnym, w obsłudze fuzji i przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzał przy tworzeniu joint ventures, restrukturyzacji przejętych aktywów i wdrażaniu opartych na akcjach programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od ponad 10 lat. Wcześniej przez 3,5 roku był prawnikiem kancelarii Clifford Chance.

Jest radcą prawnym od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

Arkadiusz Wierzbicki jest członkiem zespołów prawa spółek, fuzji i przejęć oraz private equity. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Obsługuje transakcje fuzji i przejęć, w tym nieruchomości, project finance, private equity i venture capital oraz międzynarodowych projekty joint venture. Zajmuje się przygotowaniem i negocjowaniem dokumentacji transakcyjnej. Doradzał w sprawach korporacyjnych przy tworzeniu spółek i ich bieżącej obsłudze prawnej. Brał udział w badaniach due diligence.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od 19 lat, zaczynał jako paralegal.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

Nowi counsels

Na stanowisko counsel awansowano dwie osoby.

Sylwester Kuchnio jest członkiem zespołu prawa zamówień publicznych i kontraktów rządowych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i cywilnym.

Doradzał zamawiającym oraz wykonawcom w postępowaniach i sporach przetargowych dotyczących m.in. przedsięwzięć z dziedzin infrastruktury, energetyki, budownictwa, gospodarki odpadami, transportu, usług finansowych, zakupów zbrojeniowych.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od prawie 3,5 roku. Wcześniej przez ponad osiem lat był arbitrem Krajowej Izby Odwoławczej orzekającej w sporach dotyczących procedur zamówień publicznych. Przedtem przez pięć lat pracował w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez dwa lata w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i tyle samo jako prawnik w biurze radców prawnych starostwa powiatowego w Rykach.

Jest radcą prawnym od 2016 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2001).

Marcin Świderski jest członkiem zespołu postępowań karnych i wewnętrznych. Kieruje zespołem compliance. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w sprawach przestępczości  „białych kołnierzyków”, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, zagadnieniach z zakresu compliance. Opracowywał firmowe kodeksy etyczne, regulacje antykorupcyjne, procedury zgłaszania i rozpatrywania naruszeń (sygnalizacji) oraz reagowania na działania organów ścigania i kontroli. Przeprowadzał audyty zgodności, postępowania wyjaśniające w firmach. Bronił oskarżonych o przestępstwa gospodarcze.

W Dentons (a wcześniej Salans) pracuje od prawie 10 lat.

Jest adwokatem od 2017 r., absolwentem studiów prawniczych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2013).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl