Clifford Chance pobiła w 2019 roku swój rekord przychodów

491

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Clifford Chance osiągnęła w 2019 r. imponujący przychód z działalności w kwocie 121 mln zł. To kolejny rekord własnych obrotów ustanowiony w historii polskiego biura tej angielskiej firmy prawniczej. Po raz pierwszy przebiła granicę 120 mln zł rocznego obrotu. To osiągnięcie było dotychczas w Polsce udziałem tylko kancelarii Dentons.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych był wyższy o 1,9 mln zł i o 1,5 proc. od wyniku z roku 2018.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 48,9 mln zł i był o 1,2 mln zł i o 2,5 proc. niższy od tego z roku 2018. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 48,8 mln zł i zmalał o 0,8 mln zł i o 1,6 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 40,4 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

      2019     2018      2017     2016    2015      2014
Clifford Chance      121,0     119,1      108,8     108,1    105,7      105,9

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl