Baker McKenzie i Mrowiec Fiałek we włoskiej inwestycji w firmę rekruterską

516

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Baker McKenzie doradza włoskiej firmie zarządzania zasobami ludzkimi Gi Group przy finansowej inwestycji w polską firmę rekruterską Work Service, której doradza kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.

W lutym 2020 r. zarząd firmy Work Service i włoska firma Gi Group z branży human resources podpisały umowę inwestycyjną przejęcia ok. 56 proc. akcji Work Service. Zgodnie z umową Gi Group zainwestuje w Work Service 210,2 mln zł dostarczając 20 mln zł finansowania pomostowego i 190,2 mln zł długoterminowego. Dofinansowanie ma być przeznaczone na spłatę zadłużenia tej firmy oraz restrukturyzację jej bilansu. Umowa ma charakter warunkowy – aby transakcja doszła do skutku Gi Group musi sfinalizować badanie confirmatory due diligence (pogłębiona analiza), uzyskać zgodę organów antymonopolowych, a także uzgodnić ostateczne dokumenty ze spółką, akcjonariuszami, bankami i obligatariuszami. Transakcja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2020 r. Następnie Gi Group ogłosi dla inwestorów wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Work Service do minimalnego limitu 66 proc. kapitału. Strony ustaliły również przeprowadzenie przez Work Service emisji nowych akcji.

Zawarta umowa była wynikiem prowadzonego przez zarząd Work Service od początku 2019 r. przeglądu opcji strategicznych, który zakładał też pozyskanie inwestora, co pozwoliłoby Work Service na „pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu”.

Gi Group to włoska firma z branży zarządzania zasobami ludzkimi (human resources ) założona w 1998 r. przez Stefano Colli-Lanziego. Oferuje usługi pośrednictwa w zatrudnianiu pracowników, doradztwa i szkoleń. Działa w 57  krajach obsługując ponad 20 tys. firm. W Polsce prowadzi działalność od 2007 r. Niedawno przejęła firmę Grafton Europe działającą w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Głowna siedziba Gi Group w Polsce znajduje się w Katowicach.

Grupy kapitałowa Work Service świadczy usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, rekrutacji i outsourcingu pracowników. Działa w Polsce i 16 krajach Europy (w Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy, na Węgrzech i Słowacji) poprzez sieć lokalnych biur oraz 300  doradców personalnych. Od 2012 r. jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments.

– W trakcie procesu pozyskiwania branżowego lub finansowego inwestora strategicznego Gi Group okazała się najbardziej wszechstronnym i idealnym strategicznie partnerem, inwestorem oraz przyszłym akcjonariuszem spółki. Dzięki inwestycji Gi Group w Work Service będziemy w stanie zakończyć wieloletni proces restrukturyzacji, a także ponownie skoncentrować się na naszej działalności oraz możliwościach rozwoju – oświadczyła Iwona Szmitkowska, prezes zarządu Work Service.

– Planowane przejęcie Work Service doskonale wpisuje się w strategię, którą realizowaliśmy w minionych latach, stając się wiodącym europejskim i globalnym dostawcą usług HR. Chociaż w ostatnich latach ta firma bardzo ucierpiała z powodu trudności finansowych, to szanujemy jakość działalności i pracowników Work Service oraz wierzymy, że łączy ich kultura i etyka pracy bardzo podobna do naszej. Połączenie Work Service i Gi Group stworzy wiodącego dostawcę rozwiązań HR w Europie Środkowo-Wschodniej – skomentował Stefano Colli-Lanzi, prezes zarządu Gi Group.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że doradcą Gi Group w transakcji jest kancelaria Baker McKenzie, która wspiera prawników wewnętrznego działu prawnego tej firmy, natomiast firmie Work Service przy pozyskaniu inwestora strategicznego doradzała kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl