Domański Zakrzewski Palinka z rekordowymi przychodami w 2019 roku

769

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka osiągnęła w 2019 r. imponujący przychód z działalności w kwocie 106,7 mln zł. Po raz pierwszy przebiła granicę 100 mln zł rocznego obrotu. To osiągnięcie było dotychczas udziałem tylko kilku firm prawniczych w Polsce. Teraz do tego grona dołączyła Domański Zakrzewski Palinka.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych był wyższy o 9 mln zł i o 9 proc. od wyniku z roku 2018.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 44,2 mln zł i był o 9,7 mln zł i o 28 proc. wyższy niż ten z roku 2018. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 42,4 mln zł i wzrósł o 8,2 mln zł i o 24 proc. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 41,3 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

     2019    2018  2017    2016   2015   2014
Domański Zakrzewski Palinka     106,7     97,7   89,9     89,0    90,4    80,8

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl