Trzej prawnicy z Polski nowymi partnerami kapitałowymi międzynarodowej sieci CMS

772

Piotr Ciołkowski, Łukasz Szatkowski, Błażej Zagórski od 1 maja 2020 r. staną się wspólnikami międzynarodowymi – partnerami kapitałowymi (equity partners) firmy prawniczej CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Poinformowała ona o tym „Rynek Prawniczy”. Dotychczas byli partnerami lokalnymi w warszawskim biurze CMS.

Jak wynika z wyjaśnień kancelarii, partnerzy kapitałowi w CMS są najwyżej w hierarchii organizacyjnej tej firmy – uczestniczą w podziale jej globalnego zysku, a o ich przyjęciu do tego grona decydują w głosowaniu inni equity partners.

Piotr Ciołkowski jest partnerem w CMS od  maja 2016 r., liderem praktyki regulacyjnej w zespole energetyki i projektów infrastrukturalnych w warszawskim biurze kancelarii. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych sektora energetycznego. Doradza też w zagadnieniach prawnych związanych z handlem paliwami i energią. Przygotowuje i negocjuje kontrakty sprzedaży prądu i gazu. Doradzał w kwestiach handlu emisjami dwutlenku węgla, przy zakupach ropy i gazu oraz przy tworzeniu giełdy gazu w Polsce. Obsługiwał transakcje przejęć w sektorze energetycznym oraz operacje podziału przedsiębiorstw dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrowni. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego dla spółek z sektora energetycznego oraz obsługę sporów.

W CMS pracuje od ponad 15,5 roku. Zaczynał jako associate, a wcześniej był w tej kancelarii na stażu.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004).

Łukasz Szatkowski jest partnerem w zespole energetyki i projektów infrastrukturalnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym, cywilnym oraz handlowym zajmując się doradztwem transakcyjnym (akwizycje i połączenia firm), projektowym (budowa elektrowni, poszukiwania i badania surowców mineralnych) i regulacyjnym dla przedsiębiorstw energetycznych z branży „konwencjonalnej” i „odnawialnej” oraz obsługą restrukturyzacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.

W CMS pracuje od niespełna roku. Wcześniej przez prawie piętnaście lat był prawnikiem kancelarii Weil, Gotshal & Manges, w której przed transferem do CMS, jako senior associate, współkierował praktyką energetyki i infrastruktury.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2005).

Błażej Zagórski jest partnerem w zespole transakcji i prawa spółek w warszawskim biurze kancelarii od maja 2018 r. Obsługuje fuzje i przejęcia spółek, transakcje private equity/venture capital, tworzenie joint ventures oraz restrukturyzacje. Pracuje dla firm z różnych sektorów gospodarki, w tym przemysłu, energetyki, dóbr konsumpcyjnych, technologii i telekomunikacji, ochrony zdrowia. Doradza w sprawach z zakresu corporate governance. Zajmuje się także obsługą firm z krajów języka niemieckiego oraz polskich na rynku niemieckim.

W CMS pracuje ponad 13,5 roku. Wcześniej był m.in. prawnikiem kancelarii BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak (pół roku), Urbanek (niecały rok), Noerr (przez rok).

Jest radcą prawnym od 2009 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl