J. Czekaj i M. Zaborowski ekspertami zespołów w Ministerstwie Aktywów Państwowych

211

W dniu 5 marca 2020 r. adwokat Joanna Czekaj, szef Działu Obsługi Spółek i Transakcji, oraz adwokat Maciej Zaborowski, partner zarządzający kancelarią Kopeć Zaborowski, otrzymali z rąk pana ministra Janusza Kowalskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, akty powołań do zespołów eksperckich wchodzących w skład Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Wręczenie oficjalnych nominacji odbyło się podczas konferencji „Dobre prawo – silna gospodarka”, która miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład samej komisji weszli tak doświadczeni eksperci jak prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr hab. Mirosław Pawełczyk (prof. UŚ), dr hab. Piotr Pinior (prof. UŚ) a także mec. dr Radosław L. Kwaśnicki.

Mecenas Maciej Zaborowski został powołany do zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych. Głównym zadaniem zespołu jest wypracowanie rekomendacji oraz samego projektu nowelizacji w zakresie rozszerzenia zakresu uprawnień i obowiązków rad nadzorczych oraz ich członków, w tym w szczególności w zakresie roli rad nadzorczych spółek dominujących w obszarze nadzoru nad majątkiem grupy kapitałowej.

Adwokat Joanna Czekaj weszła w skład zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego. Jego zadaniem jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie prawa koncernowego. Przedmiotem regulacji będzie określenie zasad funkcjonowania koncernów umownych oraz faktycznych.

Materiał kancelarii Kopeć Zaborowski