Partnerski transfer prawnika finansowego z PwC Legal do Deloitte Legal

519
(www.linkedin.com)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Mateusz Ordyk jest od marca 2020 r. partnerem w kancelarii Deloitte Legal. Przeszedł z kancelarii PwC Legal, w której zajmował stanowisko counsela.

 Mateusz Ordyk specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, prawie bankowym, finansowym i korporacyjnym. Doradza bankom, domom maklerskim, zakładom ubezpieczeń, funduszom inwestycyjnym, firmom z sektora FinTech w kwestiach regulacyjnych. Obsługuje oferty produktów inwestycyjnych, projekty pozyskiwania kapitału (pierwotne i wtórne oferty publiczne papierów wartościowych, finansowanie dłużne). Zajmował się doradztwem transakcyjnym związanym z rynkiem kapitałowym (fuzje i przejęcia, publiczne wezwania, delisting).

Wcześniej przez ponad osiem lat był prawnikiem kancelarii PwC Legal. Przedtem przez ponad 5,5 roku pracował w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i przez 3,5 roku w dziale prawnym firmy Pekao Leasing.

Jest radcą prawnym od 2009 r. i absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl