Pokoleniowa zmiana szefa praktyki energetyki i projektów infrastrukturalnych w CMS

871

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang poinformowała „Rynek Prawniczy”, że od stycznia 2020 r. jej departamentem energetyki i projektów infrastrukturalnych kieruje partner Marcin Bejm, wcześniej szef praktyki infrastruktury i finansowania projektów. Zastąpił na stanowisku Tomasza Minkiewicza, który obecnie zarządza zespołem doradztwa dla sektora paliwowo-gazowego w tymże departamencie.

Marcin Bejm przejął zarządzanie 25-osobowym zespołem. Prawnikiem i partnerem w kancelarii CMS jest od marca 2018 r. Przeszedł wtedy z kancelarii Clifford Chance, w której zajmował stanowisko counsela.

Ma 19 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej infrastrukturalnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektów realizowanych w formułach project finance i partnerstwa publiczno-prywatnego. Zajmuje się także doradztwem w dziedzinie prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Doradzał przy negocjowaniu i sporządzaniu umów projektowych, takich jak np. umowy PPP, umowy koncesji, umowy EPC (projekt, zamówienie i budowa) i EPCM (projekt, zamówienie,  budowa i zarządzanie), umowy O&M (eksploatacja i zarządzanie), umowy off-take (na odbiór), umowy toolingu (udostępnienie wykonawcy składników majątkowych zleceniodawcy w celu wykonania uzgodnionych usług na rzecz zlecającego).

Pracował dla inwestorów branżowych, funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, spółek samorządowych, operatorów infrastruktury publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Obsługiwał budowę takich przedsięwzięć jak porty lotnicze i morskie, drogi, linie kolejowe, szpitale, elektrownie ze źródeł odnawialnych, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków.

Wcześniej  przez ponad 10 lat był prawnikiem kancelarii Clifford Chance, w tym w latach 2012-2013 w jej niemieckim biurze. Przedtem przez ponad siedem lat pracował w Norton Rose, a przez prawie trzy lata – w Baker & McKenzie.

Jest współzałożycielem Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, członkiem Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Jest prawnikiem rankingowym wymienianym w czołówce takich zestawień jak The Legal 500 czy Chambers Europe.

Jest adwokatem od 2005 r., absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Warszawskiego (1999).

Jak wyjaśnił Marcin Bejm, cytowany w komunikacie prasowym kancelarii, „obecnie dynamicznie zwiększa ona skalę biznesu – w szczególności rynek projektowy w obszarze energii odnawialnej i gospodarki odpadami stwarza możliwości skokowego rozwoju”. W związku z tym kancelaria „chce dalej wykorzystywać swoje przewagi: bardzo wysoko wykwalifikowany zespół, szeroką wiedzę sektorową oraz kreatywność w podejściu do wyzwań prawnych. Jest to kluczowe, aby umacniać pozycję lidera na rynku projektowym, na którym wymagana jest zdolność szybkiego rozwiązywania złożonych problemów prawnych i zarządczych”.

Według natomiast Andrzeja Pośniaka, partnera zarządzającego CMS w Polsce, cytowanego w komunikacie prasowym kancelarii, „ostatnie lata to okres szybkich przemian i rozwoju firmy”, której „zespół energetyczny jest od lat liderem rynku prawniczego w Polsce”, a osiągnęła ona „także pozycję doradcy numer 1 na rynku projektów infrastrukturalnych i przemysłowych”, toteż jej „ambicją jest jak najlepsze wykorzystanie istniejącego potencjału i utrzymanie pozycji lidera rynku doradztwa projektowego – energetycznego, przemysłowego i infrastrukturalnego w Polsce”.

Tomasz Minkiewicz pracuje w CMS od ponad 22 lat; jest partnerem, a obecnie, jak głosi komunikat prasowy kancelarii, „będzie zaangażowany w dalsze umacnianie pozycji CMS jako lidera doradztwa prawnego na polskim rynku paliwowo-gazowym”. Wcześniej przez 5,5 roku pracował w White & Case.

Specjalizuje się w prawie górniczym i geologicznym, w obsłudze przedsiębiorstw z sektorów gazownictwa i paliw kopalnych, firm paliwowych i petrochemicznych, poszukujących i eksploatujących surowce i minerały, kopalń, elektrowni konwencjonalnych. Doradza w kwestiach regulacyjnych (licencje, koncesje, zezwolenia) i kontraktowych (umowy zakupu energii, surowców, umowy EPC).

Jest prawnikiem rankingowym wymienianym w czołówce takich zestawień jak The Legal 500 czy Chambers Europe.

Jest radcą prawnym od 1998 r., absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Warszawskiego (1987) oraz handlu zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (1985, dziś Szkoła Główna Handlowa).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl