Czołowe kancelarie i prawnicy do obsługi branży FinTech wedle zagranicznego rankingu

910

Bird & Bird i Sołtysiński Kawecki & Szlęzak to kancelarie, które zespołowo przodują w Polsce w prawnej obsłudze przedsiębiorstw z sektora technologii finansowej – wynika z rankingu Chambers Fintech 2020. Krzysztof Korus z kancelarii DLK Legal to natomiast prawnik uznany za indywidualnego lidera doradztwa w tej branży.

Dziewięć kancelarii i tyluż prawników z Polski wyróżniono w najnowszej edycji rankingu Chambers Fintech 2020 prezentującego firmy prawnicze i doradców z innych dziedzin specjalizujących się w obsłudze sektora tzw. FinTech.

FinTech, czyli technologie finansowe (financial technology) to, według Wikipedii, wszelkiego typu innowacje technologiczne lub finansowe. Określenia tego używa się również jako nazwy firm oferujących nowoczesne rozwiązania dotyczące instrumentów finansowych oraz usług dla sektora finansowego, jak również nazwy całej branży jako segmentu rynku finansowego. Łukasz Piechowiak w artykule „Definicja FinTech – co to jest FinTech. Czym jest firma Fintech?” opublikowanym w portalu „Fintek” poświęconym tej branży, wyjaśnia, iż FinTech to „sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej oraz technologicznej. Firmy określane mianem FinTechów najczęściej świadczą usługi finansowe za pośrednictwem Internetu”.

Brytyjskie wydawnictwo Chambers and Partners, znane ze swoich katalogów firm prawniczych i prawników publikowanych w formie rankingów, analizuje również krajowe rynki profesjonalnego doradztwa dla sektora Fintech w wielu krajach świata, Tegoroczny przewodnik obejmuje 37 państw, w tym po raz pierwszy Polskę. Oprócz doradztwa prawnego wymienia, opisuje i klasyfikuje czołowe firmy specjalizujące się w innych dziedzinach, w tym konsultingu, dostarczania kapitału (venture capital) i public realtions.

W styczniu 2020 r. ukazała się najnowsza edycja zestawienia Chambers FinTech, które pod ogólną kategorią fintech professionals advisers obejmuje dla Polski kancelarie prawnicze i prawników (fintech legal), firmy doradcze (consulting) oraz firmy finansujące (venture capital).

Kolejność kancelarii i prawników w rankingach prawniczych analitycy Chambers & Partners ustalają m.in. na podstawie pogłębionych wywiadów z ich klientami. Badają i oceniają techniczną biegłość w przepisach, profesjonalne postępowanie, poziom obsługi, świadomość biznesową, wnikliwość ekspertyzy, staranność, zaangażowanie i inne cechy najbardziej cenione przez klientów, a następnie klasyfikują i przydzielają je/ich kolejno do poszczególnych hierarchicznie numerowanych grup (bands) – w pierwszej są te uznawane za najlepsze z najlepszych.

W Chambers Fintech 2020 wyróżniono:

Kancelarie (leading firms – alfabetycznie w poszczególnych grupach)

Grupa (band) 1

 • Bird & Bird (doradzała przy wdrożeniu pod egidą Związku Banków Polskich standardu Polish API, czyli interfejsu do komunikacji i przekazywania danych pomiędzy bankami i firmami fintech, co było wymogiem unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego PSD2)*
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (była oficjalnym doradcą prawnym Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich przy wdrażaniu dyrektywy PSD2)

Grupa (band) 2

 • Baker McKenzie (doradzała amerykańskiej firmie fintech Fiserv w zakresie kluczowych umów outsourcingowych z bankami i fintechami w Polsce)
 • DLK Legal (doradzała ING Bankowi we wdrażaniu postanowień dyrektywy PSD2 do dokumentów umownych)
 • Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy wdrożeniu dyrektywy PSD2)
 • Wardyński i Wspólnicy (doradzała przy crowdfundingowej opartej na blockchain sprzedaży tokenów pomiędzy firmą Imapp i start-upem Golem Factory)

Grupa (band) 3

 • DLA Piper (doradzała ING Bankowi przy uruchomieniu platformy elektronicznej do klienckich płatności bankowych)
 • Greenberg Traurig (doradzała amerykańskiej spółce Silvair Inc. z polskimi korzeniami, tworzącej oprogramowanie dla  Internetu rzeczy, przy pierwszej ofercie publicznej akcji i ich dopuszczeniu do obrotu na warszawskiej giełdzie)
 • SSW Pragmatic Solutions (doradzała firmie MobileWeb Pro przy Initial Coin Offering – pozyskaniu kapitału w postaci kryptowaluty)

* informacje w nawiasach pochodzą z publikacji rankingowej Chambers & Partners

Prawnicy (leading individuals – alfabetycznie w poszczególnych grupach)

Grupa (band) 1

 • Krzysztof Korus (DLK Legal). Jest partnerem zarządzającym i założycielem butikowej kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów z sektorów finansowego i nowych technologii w kwestiach regulacyjnych, transakcyjnych i procesowych. Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą, ekspertem w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Doradzał m.in. przy wdrażaniu dyrektywy PSD2, standardów otwartej bankowości, w postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym, w transakcjach M&A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami finansowymi.

Grupa (band) 2

 • Jakub Falkowski (Baker McKenzie)
 • Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 • Kuba Ruiz (Bird & Bird)

Grupa (band) 3

 • Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
 • Marcin Olechowski (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
 • Sławomir Szepietowski (Bird & Bird)
 • Łukasz Węgrzyn (SSW Pragmatic Solutions)
 • Krzysztof Wojdyło (Wardyński i Wspólnicy)

Jak z wynika z przedstawionych klasyfikacji, według Chambers Fintech najmocniejszą pozycję w prawnej obsłudze tej branży mają kancelarie Bird & Bird i Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, zajmujące pierwsze miejsca w zestawieniu firm oraz mające po dwóch specjalistów w klasyfikacji prawników (Kuba Ruiz i Sławomir Szepietowski z pierwszej oraz Wojciech Iwański i Marcin Olechowski z drugiej), a także DLK Legal zajmująca drugą pozycję w zestawieniu firm, ale z liderem tabeli prawników.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl