Transfer prawniczki kapitałowej z Mrowiec Fiałek i Wspólnicy do SMM Legal

925
(www.linkedin.com)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Juditha Majcher jest od stycznia 2020 r. prawniczką kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci. Przeszła z warszawskiej kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy, w której była starszym prawnikiem.

Juditha Majcher zajmuje w kancelarii SMM Legal stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie spółek, w prawie rynków kapitałowych, w zagadnieniach regulacyjnych obrotu papierami wartościowymi, w obsłudze transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Zajmowała się wdrażaniem w instytucjach finansowych dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej. Reprezentowała strony postępowań rejestrowych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Świadczyła usługi doradztwa prawnego przy transakcjach finansowania, refinansowania i restrukturyzacji zadłużenia, m.in. przy emisjach dłużnych papierów wartościowych, transakcjach mezzanine, buy-back, ofertach publicznych. Prowadziła bieżącą obsługę prawną spółek z rynku kapitałowego (i ich akcjonariuszy), domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pracowała dla  funduszy venture capital  i private equity. Sporządzała audyty prawne, regulaminy wewnętrzne dla domów maklerskich.

Wcześniej przez niespełna pół roku pracowała w kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.

Przedtem przez ponad 1,5 roku była prawniczką w Alior Banku, przez prawie dwa lata – w kancelarii P. Tokarz, B. Kapuściński, M. Zaręba i Wspólnicy, przez ponad pół roku – w kancelarii BSWW Legal & Tax. Przez prawie półtora roku pracowała w Gide Loyrette Nouel, tyleż samo w kancelarii Wołoszański Rożko i Partnerzy i przez blisko pół roku – w kancelarii Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy.

Jest absolwentką studiów prawniczych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (2013).

Ireneusz Walencik