Dwie kancelarie w drugiej emisji bankowych eurolistów zastawnych

309
(www.galeriaecho.pl)

Kancelaria Clifford Chance doradzała mBankowi Hipotecznemu przy drugiej międzynarodowej emisji listów zastawnych. Kancelaria White & Case doradzała niemieckim bankom organizujacym sprzedaż tych papierów wartościowych.

Listy zastawne to uregulowane ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 1997 r. dłużne papiery wartościowe, których emitent zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego, polegającego na wypłacie odsetek i wykupie listów w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji. Do emisji listów zastawnych uprawnione są jedynie specjalistyczne banki hipoteczne.

W listopadzie 2019 r. na podstawie swojego programu emisji hipotecznych listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował na rynku europejskim drugą serię tych papierów o wartości 300 mln euro z terminem wykupu we wrześniu 2025 r. Emisja spotkała się z zainteresowaniem inwestorów. Księga popytu została otwarta 5 listopada o godz. 9.05, zamknięta o 11.20. W trakcie jej budowy (book building) od ponad 70 inwestorów zebrano zapisy na ponad 1 mld euro. Wśród nabywców fundusze inwestycyjne stanowiły 55 proc, banki – 28 proc., fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe – 8 proc. Najwięcej inwestorów europejskich pochodziło z Niemiec, Skandynawii i Austrii. Listy, notowane na giełdzie w Luksemburgu, są oprocentowane na 0,242 proc. rocznie.

Aby zabezpieczyć ryzyka walutowe  i stopy procentowej, wynikające z emisji w euro listów, które sfinansują kredyty w złotych, zastosowano instrument pochodny, polegający na wymianie nominałów w różnych walutach oraz przepływów odsetkowych (Cross-currency Interest Rate Swap – CIRS).

Menedżerami oferty eurolistów zastawnych mBanku Hipotecznego były niemieckie banki Commerzbank, Erste Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

Łączna wartość programu emisji listów zastawnych na rynkach międzynarodowych mBanku Hipotecznego opiewa na 3 mld euro, a wartość jednego listu wynosi minimum 100 tys. euro. W ramach programu listy mogą być emitowane w dowolnej walucie.

Prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego został zatwierdzony w lipcu 2017 r. przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu w celu dopuszczenia do obrotu na tamtejszej giełdzie papierów wartościowych listów zastawnych w formacie dostosowanym do standardów europejskich. Dwa lata później ta sama luksemburska Commission de Surveillance du Secteur Financier zatwierdziła prospekt aktualizujący program emisji.

W kwietniu 2018 r. mBank Hipoteczny poinformował, iż w debiutanckiej emisji zagranicznej listów zastawnych uplasował na eurorynku papiery o wartości 300 mln euro ze stałym kuponem w wysokości 1,073 proc. oraz siedmioletnim terminem zapadalności.

mBank Hipoteczny należy do grupy mBanku. Działa od 1999 r., jest największym bankiem hipotecznym w Polsce pod względem wielkości aktywów. Finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości, w tym budynki biurowe, centra i obiekty handlowe, hotele, magazyny, osiedla mieszkaniowe i domów jednorodzinnych. We współpracy z mBankiem udziela hipotecznych kredytów mieszkaniowych. Listy zastawne emituje od 2000 r., gdy jako pierwszy wprowadził je na polski rynek kapitałowy po wojnie. Są podstawowym źródłem refinansowania jego działalności kredytowej.

Głównym udziałowcem mBanku jest niemiecki Commerzbank, posiadacz ok. 70 proc. jego akcji. We wrześniu 2019 r. Commerzbank wystawił na sprzedaż wszystkie swoje akcje mBanku.

Kancelaria Clifford Chance poinformowała „Rynek Prawniczy”, że jej prawnicy z biur w Warszawie i Londynie doradzali mBankowi Hipotecznemu.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała bankom-menedżerom oferty. Transakcję obsługiwali partner Marcin Studniarek, counsel Bartosz Smardzewski, associates Dawid Książek i Adam Gao z biura warszawskiego oraz partner Debashis Dey z Londynu.

 Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl