Nowi specjaliści w zespole kancelarii Zięba & Partners

665
Andrzej Krawczyk i Przemysław Barchan

W grudniu 2019 roku do zespołu kancelarii Zięba & Partners dołączyli, na stanowiska counsel, Andrzej Krawczyk oraz Przemysław Barchan, aby wesprzeć takie praktyki jak handel detaliczny, FMCG oraz przemysł spożywczy.

Andrzej Krawczyk jest powszechnie uważany za jednego z wiodących ekspertów w zakresie franczyzy, pośrednictwa i dystrybucji na polskim rynku. Jest wysoko ceniony przez międzynarodowych partnerów biznesowych. Andrzej zdobywał swoje doświadczenie zawodowe najpierw w PwC, a następnie jako prawnik do spraw fuzji i przejęć w polskim oddziale Weil, Gotshal Manges, skupiając się na obsłudze korporacyjnej i fuzjach oraz uczestnicząc w wielu dużych transakcjach prywatyzacyjnych. W kancelarii Weil doradzał również przy transakcjach typu private equity i venture capital. W ciągu ostatnich 20 lat Andrzej koncentrował się na franczyzie, doradzając zarówno franczyzodawcom, jak i franczyzobiorcom, oraz reprezentując takie firmy jak Algida, Burger King, Dr Irena Eris, Lotos, Jean Louis David, Umbro, Next, Intersport, Costa Coffee, PKN Orlen i wiele innych.

Jako in-house na stanowisku starszego prawnika współpracował z firmą Elektrim Group, gdzie nadzorował wszystkie sprawy prawne dotyczące firmy świadczącej usługi internetowe i związane z transmisją danych.

W okresie od 2001 do 2007 jako dyrektor działu prawnego nadzorował obsługę prawną spółek telekomunikacyjnych wchodzących w skład grupy Vivendi w Polsce. W tym charakterze odpowiadał za bieżącą obsługę korporacyjną oraz obsługę prawną restrukturyzacji grupy kapitałowej Elektrim Telekomunikacja w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, obejmującą, między innymi, transakcje fuzji i przejęć (M&A) o łącznej wartości przekraczającej 400 mln euro oraz brał czynny udział w sporze dotyczącym 48 proc. udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej Era o wartości ponad 2 mld euro.

Przez wiele lat pełnił także funkcję dyrektora ds. franczyzy w firmie Grene, gdzie rozwijał franczyzową sieć sklepów z artykułami technicznego zaopatrzenia rolnictwa. Po połączeniu Grene z firmą Kramp pracował nad wprowadzeniem oferty franczyzy w krajach Europy Zachodniej i Środkowej.

Andrzej od wielu lat znajduje się na liście ekspertów w zakresie franczyzy The International Who’s Who of Franchise Lawyers. Ponadto jest autorem licznych publikacji oraz wielokrotnie był prelegentem na wydarzeniach i konferencjach takich jak IBA/IFA. Andrzej jest nie tylko wiodącym autorytetem w dziedzinie franczyzy w Polsce, ale i w Europie.

Przemysław Barchan specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa IT i nowych technologii cyfrowych), prawa gospodarczego, umów handlowych (w tym umów franczyzowych i dystrybucyjnych), obsługi startupów, komercjalizacji wyników badań naukowych, a także w sporach sądowych w sprawach gospodarczych (w szczególności z zakresu odpowiedzialności kontraktowej, ochrony praw własności intelektualnej oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji). Doradzał w licznych transakcjach M&A oraz transakcjach IPR, w tym uczestniczył w procesach prawnych due diligence. Zrealizował wiele projektów IT (zarówno z wykorzystaniem klasycznej metody waterfall, jak i metodyk zwinnych), w tym z zakresu umów wdrożenia, umów utrzymania i rozwoju, umów świadczenia usług typu XaaS, projektów rozwiązań chmurowych. Doświadczenie Przemysława obejmuje obsługę klientów polskich i zagranicznych z różnych branż, w tym: ICT (IT/TMT), bankowej, ubezpieczeniowej, paliwowej, energetycznej, ecommerce, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, zbrojeniowej.

Przemysław prowadzi również swoją dynamiczną i innowacyjną prywatną praktykę. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Zieba & Partners, Przemysław współpracował m.in. przez dwa lata z kancelarią Gessel Koziorowski, prawie cztery lata z FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz oraz ponad dwa lata z kancelarią Maruta Wachta.

Materiał kancelarii Zięba & Partners