Deloitte Legal doradzała przy transakcji na węgierskim rynku ubezpieczeń internetowych

217

Kancelaria Deloitte Legal doradzała węgierskiej spółce Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. oraz jej większościowemu wspólnikowi – MCI.EuroVentures 1.0 – w transakcji nabycia 100 proc. udziałów spółki Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft.

Netrisk jest największym internetowym brokerem ubezpieczeniowym na Węgrzech, zaś spółka Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. jest drugim największym pośrednikiem ubezpieczeniowym rynku online na terytorium Węgier. Podstawowa działalność Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. polega na udostępnianiu platformy internetowej do porównywania ubezpieczeń oraz produktów bankowych i telekomunikacyjnych.

Warunkiem transakcji było uzyskanie zgody na koncentrację węgierskiego urzędu antymonopolowego, która została wydana 12 grudnia 2019 r. Jest to kolejne przejęcie dokonane przez podmiot z grupy MCI po przeprowadzonej w grudniu 2017 r. akwizycji spółki Netrisk – największego internetowego brokera ubezpieczeniowego na Węgrzech. Transakcja została sfinansowana częściowo z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

MCI to jedna z najdynamiczniejszych grup private equity w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundusz specjalizuje się w procesach transformacji cyfrowej, inwestując w czyste modele internetowe (tzw. pure players), spółki przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki oraz spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej. Inwestycje realizowane są w obszarze expansion/buyout stage, growth stage, przede wszystkim w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  Od lutego 2001 roku MCI Capital S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zakres doradztwa Deloitte Legal obejmował kompleksowe wsparcie prawne w opracowaniu struktury transakcji oraz przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej, a także całościową obsługę związaną z negocjacjami dokumentacji kredytowej oraz dokumentacji zabezpieczeń.

W skład zespołu Deloitte Legal wchodzili prawnicy z zespołu M&A: 

  • Paweł Moskwa (partner),
  • Karol Kicun (partner),
  • Diana Sofu (senior associate);

oraz prawnicy z zespołu banking & finance:

  • Agnieszka Ziółek (partner),
  • Mariusz Banaś (managing associate).

W skład zespołu projektowego wchodzili również prawnicy zespołu banking & finance biura Deloitte Legal w Budapeszcie.

 Materiał kancelarii Deloitte Legal