Podział w kancelarii Raczkowski Paruch: Raczkowski zostaje, Paruch odchodzi

1999

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria prawa pracy Raczkowski Paruch dzieli się. Odchodzi z niej Sławomir Paruch z grupą prawników, którzy utworzyli specjalizującą się w prawie pracy kancelarię Paruch Chruściel Schiffter. Nowa firma zacznie działać 1 stycznia 2020 r. Według ustaleń „Rynku Prawniczego”, pozostali prawnicy Raczkowski Paruch będą wraz z Bartłomiejem Raczkowskim kontynuować działalność jako kancelaria Raczkowski.

Jak informuje na swojej stronie internetowej kancelaria Raczkowski Paruch, jej dotychczasowi partnerzy Sławomir Paruch, Łukasz Chruściel i Karolina Schiffter „ze swoimi zespołami” przechodzą do kancelarii Paruch Chruściel Schiffter. Do Krajowego Rejestru Sądowego 19 grudnia 2019 r. została wpisana spółka jawna o takiej nazwie, której umowę podpisało 26 listopada 2019 r. troje wspomnianych wspólników oraz jako czwarty Robert Stępień.

Sławomir Paruch jest radcą prawnym, w Raczkowski Paruch był partnerem „imiennym”. Specjalizuje się w prawie pracy, w tym m.in. w kwestiach restrukturyzacji pracowniczej przedsiębiorstw, zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników.

Łukasz Chruściel  jest radcą prawnym, w Raczkowski Paruch kierował biurem kancelarii w Katowicach. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. w sprawach sądowych sporów pracowniczych i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Karolina Schiffter jest adwokatem, w Raczkowski Paruch kierowała praktyką prawa imigracyjnego Specjalizuje się w biznesowym prawie imigracyjnym, w tym w kwestiach zatrudniania obcokrajowców w Polsce i polskich pracowników za granicą.

Robert Stępień jest radcą prawnym, w Raczkowski Paruch był starszym prawnikiem w jej krakowskim biurze. Specjalizuje się w prawie pracy, w tym m.in. w kwestiach zatrudniania i zwalniania pracowników

„Rynek Prawniczy” w październiku 2019 r. podał, iż kancelaria Raczkowski Paruch zamieściła w Internecie komunikat, z którego wynikało, iż w trosce „o dobro kancelarii oraz jej klientów” i ze względu na „jej wieloletnią renomę” partner zarządzający Bartłomiej Raczkowski zdecydował o „zakończeniu współpracy” ze wspólnikiem Sławomirem Paruchem. Poinformowała także o prowadzeniu „negocjacji zmierzających do zawarcia porozumienia dotyczącego tej kwestii”. Dodano, że partnerzy kancelarii Katarzyna Dobkowska, Dominika Dörre-Kolasa, Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Łukasz Kuczkowski, Katarzyna Sarek-Sadurska, Katarzyna Serwińska, Janusz Tomczak postanowili kontynuować praktykę wespół z Bartłomiejem Raczkowskim.

„Rynek Prawniczy” dowiedział się, że 3 października 2019 r. do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana spółka komandytowa Raczkowski, której umowę 9 września 2019 r. podpisali wspólnicy: komandytariusz Katarzyna Sarek-Sadurska i komplementariusze Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Janusz Tomczak, Katarzyna Dobkowska, Bartłomiej Raczkowski.

Kancelaria Raczkowski Paruch to, według autoprezentacji na jej stronie internetowej, „zespół prawników-ekspertów wyspecjalizowanych w obsłudze przedsiębiorstw we wszystkich kwestiach prawnych zarządzania HR, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sporów sądowych, compliance, prawa karnego biznesu, ochrony danych osobowych, global mobility & immigration oraz podatków pracowniczych”.

Strona www informuje, iż kancelaria ma 11 partnerów, łącznie 45 prawników, biura w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Krakowie.

Ze danych Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że spółka komandytowa Raczkowski Paruch miała w 2018 r. przychód w wysokości 31,9 mln zł.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl