SSW i Wardyński i Wspólnicy w sprzedaży aluminium przez giełdowego inwestora

507

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions) doradzała firmie Boryszew przy sprzedaży spółki Impexmetal szwedzkiej firmie Gränges, której doradzała kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

W listopadzie 2019 r. firma Boryszew zawarła ze szwedzką firmą metalurgiczną Gränges przedwstępną umowę sprzedaży za 938 mln zł spółki Impexmetal, która jest właścicielem Huty Aluminium Konin. Ostateczna cena przedsiębiorstwa zostanie skorygowana, m.in. o wartość długu, kapitał obrotowy, nakłady inwestycyjne, zysk za 2019 r. Zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu akceptacji szwedzkiego organu antymonopolowego i spełnieniu kilku umownych warunków zawieszających. Chodzi m.in. o wyodrębnienie działalności produkcyjnej prowadzonej w Koninie z firmy Impexmetal poprzez wydzielenie działalności i majątku walcowni aluminium, którą chcą nabyć Szwedzi, od spółek zajmujących się produkcją i przetwórstwem miedzi, stali, cynku i ołowiu. Podział spółki ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2020 r., a dokończenie sprzedaży jest spodziewane w drugim kwartale tegoż roku.

Grupa Boryszew to największa prywatna grupa kapitałowa w Polsce. Zajmuje się m.in. produkcją komponentów do samochodów, przetwórstwem metali nieżelaznych oraz chemią przemysłową. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach w 14 krajach na czterech kontynentach. Głównym akcjonariuszem Boryszewa (65,35 proc. akcji) jest Roman Karkosik, polski inwestor giełdowy, który na początku 2018 r. zapowiedział, że wycofa kontrolowane przez siebie spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. Stało się to w następstwie oskarżenia go przez prokuraturę o manipulowanie kursem spółki Krezus. W listopadzie 2019 r. akcje innej jego spółki, Alchemii, oraz Impeksmetalu zostały zdjęte z giełdy. Według ekspertów, sprzedaż tej ostatniej może pozwolić Karkosikowi zebrać pieniądze na wykupienie wszystkich akcji Boryszewa i wycofanie także tej spółki z notowań giełdowych.

Spółka akcyjna Impexmetal wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. To polskie przedsiębiorstwo przemysłowe działające głównie na rynku metali kolorowych – aluminium, miedzi, cynku i ołowiu, ale także stali, w sektorze półfabrykatów metalowych i łożysk. Jest największym polskim producentem wyrobów walcowanych z aluminium. Zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Jak podaje Wikipedia, Impexmetal  został założony w 1951 r. jako państwowa centrala handlu zagranicznego, która prowadziła handel metalami nieżelaznymi. Po sprywatyzowaniu kilkanaście lat temu Boryszew posiada ponad 60 proc. akcji Impeksmetalu, kilkanaście procent kontroluje główny akcjonariusz Boryszewa, Roman Karkosik. Firma jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 28 spółkach, w tym pięciu zakładach produkcyjnych; są to m.in. Huta Aluminium Konin w Koninie, Hutmen, Baterpol. Huta Aluminium w Koninie prowadzi walcownię, w której produkuje blachy i taśmy walcowane.

Szwedzka firma Gränges to producent walcowanych wyrobów aluminiowych, które stosuje się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Ma zakłady produkcyjne w Szwecji, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Ma ok. 1,8 tys. pracowników. Na sfinansowanie akwizycji konińskiej huty Gränges zaciągnie 2,3 mld koron (0,94 mld zł) kredytu pomostowego w Danske Bank, Nordea Bank i Svenska Handelsbanken. Zakładana jest także emisja akcji o wartości 2 mld koron.

– W tym roku podjęliśmy pierwsze kroki zmierzające do uporządkowania struktury Grupy Boryszew. Jednym z efektów jest planowana sprzedaż aktywów w Koninie. Nowa struktura umożliwi efektywniejsze zarządzanie grupą, co pozwoli na skuteczniejszy rozwój perspektywicznych obszarów i przyczyni się do wzrostu wartości – skomentował Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa.

– Przejęcie Aluminium Konin dobrze pasuje do naszej strategii uzupełniając obecność biznesową i geograficzną Gränges w Europie Środkowej i zwiększając naszą siłę konkurencyjną. Wspólnie stworzymy silną platformę do optymalizacji asortymentu produktów i zrównoważonego, rentownego wzrostu – oświadczył Johan Menckel, prezes Gränges.

Kancelaria SSW Pragmatic Solutions poinformowała na swojej stronie internetowej, że doradzała firmie Boryszew

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy poinformowała na swojej stronie internetowej, że doradzała w transakcji firmie Gränges.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl