Transfer prawniczki transakcyjnej z White & Case do CMS

1748

Katarzyna Grodziewicz jest od lipca 2019 r. prawniczką w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Przeszła z kancelarii White & Case, w której zajmowała stanowisko associate.

Katarzyna Grodziewicz zajmuje stanowisko senior associate  w praktyce korporacyjnej oraz fuzji i przejęć CMS. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie handlowym, w prawie papierów wartościowych oraz w obsłudze fuzji i przejęć, a także zagadnień ładu korporacyjnego. Pracuje dla firm z sektorów informatycznego, bankowości oraz finansów, energetyki. Doradzała w kwestiach prawa polskiego i unijnego przy ofertach publicznych emisjach akcji oraz publicznych i niepublicznych emisjach dłużnych papierów wartościowych przez emitentów krajowych i zagranicznych (m.in. Ministerstwo Finansów, PKO Bank Hipoteczny). Zajmowała się także doradztwem dotyczącym polskich i unijnych aspektów prawa własności intelektualnej (w tym autorskiego i znaków towarowych).

Wcześniej przez prawie 8,5 roku pracowała w praktyce rynków kapitałowych kancelarii White & Case.

Jest radcą prawnym od 2014 r., absolwentką studiów prawniczych (2010) i ekonomicznych (2009) na Uniwersytecie Gdańskim.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl