Dentons pozyskała z firmy doradczej prawniczkę do kierowania praktyką sporów podatkowych

670

Aleksandra Rutkowska od sierpnia 2019 r. stoi na czele zespołu postępowań podatkowych w kancelarii Dentons. Przeszła z firmy EY Doradztwo Podatkowe.

Aleksandra Rutkowska zajmuje w Dentons stanowisko counsela w praktyce prawa podatkowego. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów podatkowych, doradza w sprawach kontroli podatkowych, celno-skarbowych oraz w postępowaniach przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. Występowała jako pełnomocnik Polski oraz podmiotów prywatnych w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, głównie w sprawach podatkowych. Zajmuje się także oceną ryzyka podatkowego oraz doradztwem w kwestiach dotyczących podatku akcyzowego.

Wcześniej przez dziewięć lat pracowała w firmie EY Doradztwo Podatkowe, w której ostatnio ze stanowiska associate partner współkierowała zespołem postępowań podatkowych i sądowych. Przedtem przez prawie 4,5 roku była prawniczką w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (w Departamencie Prawa UE), a przez prawie dwa lata – w kancelarii Szałański Ślepowroński Tokarzewski w Białymstoku.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie w Białymstoku (2004).

Jak skomentował cytowany w komunikacie prasowym kancelarii Cezary Przygodzki, partner współkierujący praktyką prawa podatkowego w Dentons, rekrutacja Aleksandry Rutkowskiej jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie klientów na doradztwo w zakresie m.in. postępowań podatkowych oraz raportowania schematów podatkowych. Stwierdził, iż obecnie to „jedne z najdynamiczniej rosnących obszarów doradztwa podatkowego, co wynika przede wszystkim ze zmieniających się przepisów oraz agresywnej polityki fiskalnej”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl