Profesor był sędzią, notariuszem, teraz jest w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

1216

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak poinformowała w listopadzie 2019 r. „Rynek Prawniczy”, że profesor prawa Marek Krzysztof Kolasiński jest nowym prawnikiem jej departamentu prawa konkurencji. Zajmuje stanowisko of counsel.

Marek K. Kolasiński specjalizuje się w dziedzinach prawa konkurencji i prawa europejskiego. Wcześniej był sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym rozpatrywał apelacje od wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach ze skargi na decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innych organów regulacyjnych. Przedtem przez ponad rok prowadził w Toruniu kancelarię notarialną. Był działaczem samorządu notariuszy, wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej.

Od 2013 r. pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Katedrze Prawa Europejskiego. Ma w dorobku naukowym ponad 70 publikacji na temat wspólnotowego, amerykańskiego i krajowego prawa antymonopolowego oraz prawa Unii Europejskiej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl