Crido Legal doradzała przy przejęciu sieci pracowni diagnostyki medycznej

336
Rezonans magnetyczny w pracowni Tomma w Katowicach (tomma.com.pl)

Kancelaria prawna Crido Legal doradzała PZU Zdrowie przy największej dotychczas akwizycji przejęciu dynamicznie rozwijającej się sieci pracowni diagnostyki obrazowej Tomma Diagnostyka Obrazowa od funduszu private equity Tar Heel Capital.

PZU Zdrowie podpisał umowę, w wyniku której przejmie 100 proc. akcji w Tomma Diagnostyka Obrazowa oraz jej spółkach zależnych, tj. Bonus Diagnosta i Asklepios Diagnostyka. Przejmowane spółki oferują usługi diagnostyki obrazowej. Akwizycja ta pozwoli PZU Zdrowie na poszerzenie portfolio świadczonych usług na rynku medycznym. W wyniku transakcji PZU Zdrowie przejmie ok. 35 pracowni w całej Polsce i po transakcji będzie posiadać łącznie ok. 130 placówek.

Przy transakcji doradzał zespół kancelarii pod kierunkiem Mateusza Rogozińskiego (partner) przy wsparciu Mateusza Walczaka (associate) oraz prawników zaangażowanych w badanie prawne. Wsparcie obejmowało badanie due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie przy signingu.

Transakcja uwarunkowana jest uzyskaniem zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zamknięcie transakcji przewidywane jest na koniec bieżącego roku.

Materiał kancelarii Crido Legal