CMS w miliardowej emisji akcji na sfinansowanie budowy megafabryki plastiku

413
Wizualizacja fabryki propylenu „Police 2”

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradza firmie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz biuru maklerskiemu banku PKO BP przy publicznej ofercie akcji, których sprzedaż ma sfinansować budowę kompleksu chemicznego „Police 2”.

W listopadzie 2019 r. uruchomiono procedurę zapisów na akcje spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. W ramach wykonywania praw poboru realizujący je inwestorzy – aktualni akcjonariusze spółki, mogą zapisywać się na akcje nowej emisji. W ofercie jest 110 mln akcji, których cenę ustalono na 10 zł 20 gr. Z tym że 66 proc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym „Polic” ma objąć Grupa Azoty, aby utrzymać kontrolę operacyjną i własnościową nad swoją spółką zależną. Tyle właśnie Grupa Azoty posiada obecnie w kapitale zakładowym „Polic”. Wśród innych akcjonariuszy są Skarb Państwa (5 proc.), Agencja Rozwoju Przemysłu (ok. 9 proc.), fundusz emerytalny PZU „Złota Jesień” (ok. 16 proc.). W sumie 96 proc. akcji „Polic” jest pod kontrolą państwa.

Globalnym koordynatorem oferty zarządzającym księgą popytu jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Z oferty publicznej spółka planuje uzyskać ok. 1,122 mld zł, które przeznaczy głównie na realizację projektu „Polimery Police” – kluczowej dla całej grupy kapitałowej inwestycji. Kwota 934,5 mln zł zostanie przekazana spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins powołanej do realizacji tego strategicznego przedsięwzięcia, jednego z największych w historii polskiego sektora chemicznego, na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, w tym na wynagrodzenie generalnego wykonawcy, którym jest koreańska firma Hyundai Engineering.

Grupa Azoty Polyolefins realizuje jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle – budowę zintegrowanego kompleksu petrochemicznego. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch instalacji produkcyjnych do wytwarzania: propylenu w procesie odwodornienia propanu oraz polipropylenu z propylenu. Ponadto obejmuje on budowę terminalu przeładunkowo-magazynowego propanu (gazoportu), infrastruktury logistycznej i instalacji pomocniczych.

Termin polyolefins  z nazwy spółki to angielski odpowiednik polskiego określenia „poliolefiny”, oznaczającego grupę polimerów składających się wyłącznie z cząsteczek węgla i wodoru, wśród których najważniejszym sztucznym tworzywem jest polipropylen.

Przewidywana wartość inwestycji wynosi ok. 6,5 mld zł. W jej sfinansowaniu oprócz wtórnej emisji akcji „Polic” biorą udział Hyundai Engineering oraz założona przez koreański rząd organizacja Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (0,5 mld zł equity). Banki mają skredytować ok. 4,3 mld zł. Pozostałą kwotę uzupełnią prawdopodobnie pożyczki podporządkowane albo inwestycja kapitałowa Grupy Lotos.

Polska Agencja Prasowa podała, iż zakończenie emisji akcji przez „Police” i uzyskanie od banków wiążących ofert na finansowanie „Polic 2”, powinno nastąpić na początku grudnia 2019 r. Jak powiedział PAP Marek Czyż, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins, po zapewnieniu całości finansowania projektu planowane jest niezwłoczne wydanie wykonawcy polecenia rozpoczęcia prac (FNTP full notice to proceed). Uruchomienie inwestycji zamierzone jest na 2022 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. to dawniejsze Zakłady Chemiczne „Police”, działający od 1969 r. kombinat produkujący m.in. nawozy sztuczne. Od 2011 r. należy do Grupy Azoty.

– Projekt „Polimery Police” umożliwi spółkom z Grupy Azoty wejście na międzynarodowy, atrakcyjny i rosnący rynek polipropylenu, co pozwoli na istotne wzmocnienie naszej pozycji na rynkach zagranicznych, a także korzystnie wpłynie na polską gospodarkę W modelu komercjalizacji projektu skupiamy się na najbardziej atrakcyjnej części rynku tworzyw sztucznych. Polipropylen ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, przezroczystość) jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, motoryzacyjnym czy też budowlanym. W porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi jest także jednym z najbardziej przyjaznych środowisku, neutralnym chemicznie produktem, składającym się wyłącznie z wodoru i węgla – stwierdził Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz Grupy Azoty.

Jak wynika z prospektu emisyjnego „Polic”, kancelaria CMS jest doradcą prawnym emitenta oraz globalnego koordynatora oferty zarządzającego księgą popytu. Brała także udział w sporządzeniu tegoż prospektu.

Kancelaria poinformowała „Rynek Prawniczy”, że pracami zespołu doradzającego przy emisji kieruje partner Rafał Zwierz, a obsługę wykonują Katarzyna Grodziewicz i Magdalena Zmysłowska, specjalizujące się w prawie rynków kapitałowych oraz Natalia Szurnicka, prawniczka transakcyjna.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl