Chambers Global 2019: Dwudziestka superprawników z Polski ma klasę ponadkrajową

1340

Czworo ekspertów – dwie kobiety i dwóch mężczyzn – z kancelarii działających w Polsce wymieniono w rankingu Chambers Global 2019 jako prawniczki i prawników klasy światowej (Global-wide). Są to uznani za „wyśmienitych praktyków” Anna FrankowskaMarta SendrowiczArkadiusz KrasnodębskiIgor Ostrowski.

Autorzy tego zestawienia najlepszych firm prawniczych i prawników na świecie wyróżniają w nim prawników w odrębnej klasyfikacji „Ranked Lawyersalbo w komentarzu do rankingu kancelarii opisując ich tam jako „znamienitych praktyków” (notable practicioners).

Liga światowa

Annę Frankowską wymieniono w kategorii „Rynki kapitałowe: finansowanie strukturyzowane, sekurytyzacja i instrumenty pochodne” jako „kluczowy kontakt” w kancelarii Weil, Gotshal & Manges, którą w owej kategorii rankingu globalnego ujęto w grupie (band) 3. Już po ogłoszeniu rankingu prawniczka przeszła na emeryturę.

W kategorii „Prawo konkurencji i antymonopolowe” dostrzeżono w Polsce jedną prawniczki rangi globalnej. To nazwana „liderem rynku” Marta Sendrowicz z kancelarii Allen & Overy, ujętej w globalnym rankingu w tej kategorii w grupie 3. Nie ma natomiast w lidze światowej Małgorzaty Szwaj z kancelarii Linklaters, która była w tej najwyższej klasie w rankingu z 2018 r.

Arkadiusza Krasnodębskiego wymieniono w kategorii „Projekty i Energetyka” jako partnera zarządzającego i szefa europejskiej praktyki energetycznej kancelarii Dentons, którą w owym globalnym rankingu w tejże kategorii ujęto w grupie 4.

Po raz pierwszy prawnikiem rangi globalnej uznano w kategorii „Technologia, media, telekomunikacja” Igora Ostrowskiego z kancelarii Dentons, którą ujęto w grupie 4; wskazano, iż jest jednym z trójki prawników współzarządzających globalną praktyką TMT w firmie i kluczowym kontaktem dla klientów z tego sektora.

Chambers Global to renomowany przewodnik po rynkach usług prawniczych ogłaszany co roku w formie klasyfikacji rankingowej przez firmę Chambers & Partners. Zawiera zestawienia najlepszych firm prawniczych z ponad 200 krajów i jurysdykcji całego świata, a oprócz tego również w skali globalnej (Global-wide) i w poszczególnych regionach świata, w tym w Europie (Europe-wide) i oddzielnie w Europie Środkowo-Wschodniej (Central & Eastern Europe).

Firma ustala ich kolejność na podstawie wywiadów z prawnikami i ich klientami. Jej analitycy klasyfikują i przydzielają kancelarie i prawników kolejno do poszczególnych hierarchicznie numerowanych grup (bands).

W tegorocznym rankingu Chambers Global w sumie 24 osoby z kancelarii działających w Polsce uznano za prawniczki (4) i prawników (20) formatu większego niż krajowy.

Euroekstraklasa

Analitycy firmy Chambers & Partners uznali za  notable practitioners na skalę europejską 12 prawników z kancelarii działających w Polsce.

W dziedzinie „Bankowości i finansów” jako uznanych praktyków Chambers Global wymienia  – w komentarzu dotyczącym europejskiego zestawienia kancelarii (Europe-wide) – Piotra Zawiślaka kierującego tą praktyką w zaliczonej do grupy 3 w Europie kancelarii Hogan Lovells.

W tej kategorii jest też wymieniony, usadowiony w Warszawie, brytyjski prawnik Mark Segall kierujący w zaliczonej do grupy 4 w Europie kancelarii CMS środkowoeuropejską praktyką bankowo-finansową.

W tej samej kategorii wymieniono też Mateusza Toczyskiego kierującego europejską praktyką B&F  w zaliczonej do grupy 5 w Europie kancelarii Dentons.

Jako europrawniczka w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego wymieniona jest ponownie Marta Sendrowicz z Allen & Overy oraz pojawiła się Małgorzata Szwaj z Linklaters, która ma „gwiezdną praktykę” w Warszawie; obie kancelarie zaliczono w tej dziedzinie do grupy 2 w Europie.

W kategorii „Prawo korporacyjne /fuzje i przejęcia” rangę europrawnika przynano jako jedynemu z Polski Pawłowi Rymarzowi z kancelarii Weil, Gotshal & Manges, którą zaliczono do grupy 4 w Europie. W tegorocznym rankingu nie ma w tej klasie Marty Frąckowiak z kancelarii DLA Piper, choć rok wcześniej była.

W kategorii „Własność intelektualna” wskazano jako notable practitionera Marka Rosińskiego z zaliczonej do grupy 2 w Europie kancelarii Baker McKenzie. Jako „znamienity praktyk” zadebiutowała w eurorankingu Krystyna Szczepanowska-Kozłowska kierująca praktyką IP w zaliczonej do grupy 3 w Europie kancelarii Allen & Overy.

W kategorii „Projekty i Energetyka” za „znamienitych praktyków” uznano ulokowanego w Warszawie angielskiego prawnika Dana Cockera z zaliczonej do grupy 1 w Europie kancelarii Allen & Overy, a także ponownie Arkadiusza Krasnodębskiego z zaliczonej do grupy 3 w Europie kancelarii Dentons.

W kategorii „Prawo upadłościowe/Restrukturyzacja” wymieniony został Paweł Rymarz, partner współzarządzający zaliczonej do grupy 3 w Europie kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

W kategorii „Technologia, media, telekomunikacja” wskazano Ireneusza Piecucha zakwalifikowanego jeszcze jako prawnik kancelarii CMS ujętej w grupie 2 w Europie (w 2019 r. opuścił ją i obecnie działa we własnej kancelarii) oraz ponownie Igora Ostrowskiego z Dentons zaliczonej w Europie do grupy 3 w „mediowej” podczęści kategorii TMT.

Dywizja środkoweuropejska

Autorzy rankingu docenili – w osobnym zestawieniu prawników lub jako notable practitioners na skalę regionalną, środkowoeuropejską – 15 prawników z kancelarii działających w Polsce.

W kategorii „Bankowość i finanse” Chambers Global sklasyfikował – w rankingu prawników środkowoeuropejskich – zaliczonego do grupy 2 w regionie Marka Segalla z CMS, w grupie 3 Mateusza Toczyskiego z Dentons oraz zaliczonego do grupy 4 Dana Cockera z Allen & Overy. Jako notable practitioners wymienieni są w komentarzu do rankingu (obaj po raz pierwszy) Andrzej Stosio z zaliczonej do grupy 1 w CEE kancelarii Clifford Chance i Jarosław Miller kierujący praktyką B&F  w zaliczonej do grupy 3 w regionie kancelarii Linklaters. Nie ma w tej grupie Krzysztofa Wiatera, który był w 2018 r., jeszcze jako szef DLA Piper (w 2018 r. założył własną kancelarię).

W kategorii „Prawo korporacyjne/Fuzje i przejęcia” w rankingu prawników środkowoeuropejskich wymienieni są trzej angielscy solicitors działający w Polsce – Graham Conlon (grupa 2) z CMS, dzielący czas między Warszawę i Kijów, Nick Fletcher (grupa 4) zakotwiczony w warszawskim biurze Clifford Chance i Daniel Cousens (grupa 4) z Linklaters, oraz kształcony w Ameryce Tomasz Żórawski z Linklaters, także ujęty w grupie 4 rankingu prawników. W komentarzu do rankingu za notable practitioners uznani są Marcin Gmaj i Tomasz Krzyżowski z Baker McKenzie, zakwalifikowanej do grupy 4 w CEE. Nie ma natomiast Jarosława Iwanickiego z Allen & Overy i Marcina Studniarka z White & Case, którzy byli w 2018 r.

W kategorii „Projekty i Energetyka” z kolei pojawił się jako notable practitioner Paweł Puacz, który kieruje praktyką energetyki i środowiska w warszawskim biurze Clifford Chance, zaliczonym do grupy 2 w rankingu kancelarii środkowoeuropejskich. Nie zabrakło wymienionego po raz trzeci Arkadiusza Krasnodębskiego z Dentons, zaliczonej do grupy 2 w CEE. Jest także znowu Dan Cocker z Allen & Overy zaliczonej do grupy 3 w CEE. Są Marek Durski z zaliczonej do grupy 4 w CEE kancelarii Weil, Gotshal & Manges i debiutujący Łukasz Szatkowski, który był wtedy w tej samej firmie, lecz w połowie 2019 r. przeniósł się do CMS.

Nie ma natomiast Michała Zieniewskiego i Tomasza Chmala, w 2018 r. prawników White & Case (ten drugi odszedł z kancelarii), ani Marcina Bejma z CMS, ani Agnieszki Ferek z Baker McKenzie.

O prawnikach skali ponadkrajowej z rankingu z 2018 r. czytaj tutaj.

O prawnikach skali ponadkrajowej z rankingu z 2017 r. czytaj tu.

O prawnikach skali ponadkrajowej z rankingu z 2016 r. czytaj tu.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl