DLA Piper doradcą Trakcja PRKiI przy zawarciu umów finansowania długoterminowego

525
(www.grupatrakcja.com)

Kancelaria DLA Piper doradzała liderowi budownictwa infrastrukturalnego oraz kolejowego w Polsce – firmie Trakcja PRKil S.A. oraz jej podmiotom zależnym (Bahn Technik Wrocław, PRK 7 Nieruchomości, Torprojekt, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok) przy zawarciu szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego oraz zmiany dokumentacji finansowania pomostowego w związku z prowadzoną restrukturyzacją zadłużenia finansowego Trakcji PRKiI oraz jej podmiotów zależnych.

Była to jedna z najbardziej złożonych restrukturyzacji w ostatnich latach, a sam proces uzgadniania dokumentacji trwał ponad pół roku. Zespół DLA Piper doradzał klientowi w zakresie negocjacji dokumentacji z trzema grupami wierzycieli: bankami i pożyczkodawcą (mBank, Credit Agricole Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu), towarzystwami ubezpieczeniowymi (AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme działająca w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqua) oraz Comsa jako akcjonariuszem Trakcji PRKiI. Całość transakcji była podzielona na dwie główne części: finansowanie pomostowe oraz finansowanie długoterminowe oraz składała się z wielopłaszczyznowej dokumentacji tj.: umowy kredytu, umowy pożyczki podporządkowanej, umowy wspólnych warunków dla banków, umowy wspólnych warunków dla towarzystw ubezpieczeniowych oraz umowy pomiędzy wierzycielami. Dodatkowo zarówno Trakcja PRKiI jak i jej spółki zależne ustanowiły szereg zabezpieczeń. Główne dokumenty były rządzone prawem polskim, ale w transakcji były także istotne elementy prawa angielskiego, prawa litewskiego oraz prawa hiszpańskiego.

W wyniku podpisania dokumentacji kredytowej, Trakcja PRKiI uzyskała całościowe finansowanie w maksymalnej wysokości 151,2 mln zł oraz linie gwarancyjne w maksymalnej wysokości 200 mln zł. Ponadto ubezpieczyciele zgodzili się udzielić linii gwarancyjnych w maksymalnej kwocie wynoszącej ponad 616 mln zł, a Comsa jako akcjonariusz zawarła umowę pożyczki wspólniczej na kwotę 20 mln zł oraz udzieliła kolejnego finansowania na kwotę przekraczającą 14 mln zł.

Kancelaria DLA Piper doradzała równolegle także w zakresie emisji nowych akcji i objęcia ich przez istniejących oraz nowych akcjonariuszy, co tylko potwierdza, że transakcja była wybitnie skomplikowana.

Ze strony Trakcja PRKil obsługę prawną całej transakcji koordynował Marcin Żytko (dyrektor działu prawnego) wraz z zespołem: Karoliną Szmajdzińską oraz Łukaszem Krychem.

Krzysztof Kycia, Mariusz Hyla, Jakub Domalik-Plakwicz

Zespołem DLA Piper kierował Krzysztof Kycia (partner współzarządzający) z praktyki postępowań sądowych i regulacyjnych, wspierany przez Mariusza Hylę (partner), Pawła Turka (senior associate), Alicję Grzebyk (junior associate) i Julię Rychlińską (junior associate) z praktyki prawa rynków finansowych, projektów infrastrukturalnych oraz restrukturyzacji, a także Jakuba Domalika-Plakwicza (partner), Wojciecha Kalinowskiego (counsel), Adama Marszałka (associate), Michała Banasiaka (associate) i Klaudię Lorent (associate) z praktyki prawa spółek, fuzji i przejęć.

Materiał kancelarii DLA Piper