Kondrat i Partnerzy w walce o wizerunek Czesława Niemena

330
Wizerunek Czesława Niemena podlega ochronie

Kancelaria Kondrat i Partnerzy od dziewięciu lat opiekuje się marką „Niemen”.

W 2010 r. kancelaria zarejestrowała pierwszy znak słowny „Niemen” w Urzędzie Patentowym RP. Obecnie prawnicy doradzają Małgorzacie Niemen, wdowie po Czesławie Niemenie, w ochronie dóbr osobistych, praw autorskich oraz wizerunku wybitnego polskiego kompozytora, muzyka i wokalisty.

Małgorzacie Niemen doradzają partnerzy kancelarii: dr Mariusz Kondrat, adwokat i rzecznik patentowy oraz Andrzej Przytuła, adwokat.   

Mariusz Kondrat, Andrzej Przytuła

Materiał kancelarii Kondrat i Partnerzy