MDDP Olkiewicz i Wspólnicy doradcą innowacyjnego szwajcarskiego funduszu

317

Kancelaria prawna MDDP Olkiewicz i Wspólnicy doradzała szwajcarskiemu funduszowi SUSI Partners, który realizuje w Polsce innowacyjny projekt o wartości 30 mln euro w formule Light-as-a-Service (LaaS), czyli dostarczania oświetlenia jako usługi. Kancelaria MDDP odpowiadała za opracowanie struktury transakcji (z uwzględnieniem aspektów podatkowych we współpracy ze spółką podatkową MDDP) oraz przygotowanie kompletu dokumentacji transakcyjnej – zarówno umowy ramowej, jak i umowy dotyczącej pierwszej transzy finansowania.

Kluczowym założeniem projektu jest to, że polska firma Luneos, z którą umowę o współpracy zawarł szwajcarski fundusz inwestycyjny SUSI Partners, zmodernizuje systemy oświetleniowe swoich klientów energooszczędnym oświetleniem LED, co doprowadzi do znacznych oszczędności energii i niższych kosztów utrzymania oraz do wyższej jakości oświetlenia.

Christopher Tschamler, Transaction Manager w SUSI Partners AG:

– Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z bardzo doświadczonym i sprawnym zespołem w Polsce, który ma udokumentowane osiągnięcia w branży energetycznej. Dzięki zorganizowanej strukturze finansowania oferujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania finansowe i jesteśmy wiarygodnym partnerem dla Luneos i jego klientów.

Zbigniew Prokopowicz, dyrektor generalny Luneos:

– Fundusze przekazane przez europejskiego lidera finansowania transformacji energetycznej pozwalają nam po raz pierwszy w Polsce na długoterminowe finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla firm z sektora MŚP. Wierzymy w efektywność sprzedaży oświetlenia jako usługi i widzimy rosnące nią zainteresowanie szczególnie w kontekście niedawnego znacznego wzrostu cen energii elektrycznej dla MŚP w Polsce.

Tomasz Olkiewicz, partner zarządzający w kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy:

– Praca z liderami rynku transformacji energetycznej przy innowacyjnym projekcie energetycznym to także wyzwanie tworzenia pionierskich prawnych rozwiązań. W ramach projektowanych prawnych i podatkowych struktur i współpracy między partnerami biznesowymi musieliśmy uwzględnić m.in. specyfikę nowego modelu sprzedaży usług energetycznych klientom ostatecznym.

Luneos to polska firma oferująca kompleksowe rozwiązanie Light-as-a-Service, zapewniające oszczędność energii i poprawę jakości światła w wyniku modernizacji oświetlenia z tradycyjnych źródeł na oświetlenie typu LED. Usługi obejmują ocenę istniejących rozwiązań oświetleniowych, projektowanie, finansowanie, wdrożenie i serwis nowych urządzeń LED w okresie maksymalnie 10 lat. Firma Luneos koncentruje się w szczególności na małych i średnich przedsiębiorstwach z sektora przemysłu, logistyki i handlu oraz mniejszych klientach korporacyjnych, obsługiwanych przez ogólnokrajową sieć twórców i inżynierów.

Luneos współpracuje z wiodącymi krajowymi producentami zaawansowanych systemów oświetlenia LED, a także doświadczonymi instalatorami i serwisantami. Luneos została założona i jest prowadzona przez zespół ekspertów doświadczony w sektorze nowych źródeł energii.

SUSI Partners AG to innowacyjna szwajcarska firma inwestycyjna specjalizująca się w zrównoważonych inwestycjach w infrastrukturę wspierających transformację energetyczną. Obecnie zarządza czterema funduszami w zakresie energii odnawialnej, efektywności energetycznej i magazynowania energii. Celem wszystkich funduszy jest osiągnięcie stabilnych, niezależnych od rynku zwrotów poprzez inwestowanie w projekty o wymiernym wpływie na środowisko.

SUSI Energy Efficiency Fund I (SEEF I) i SUSI Energy Efficiency Fund II (SEEF II) to wiodące niezależne narzędzia inwestycyjne do finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej w Europie. SEEF I ma kapitał własny w wysokości 200 mln euro, a SEEF II, korzystając z dobrych osiągnięć poprzednika i rozległej sieci partnerskiej, od 19 lipca 2019 r. zebrał już 148,6 mln euro w zobowiązaniach inwestorów.

SUSI Partners AG pracuje także nad uruchomieniem SUSI OECD Energy Transition Strategy (z aktywami o wartości 1 mld euro) oraz SUSI Asia Energy Transition Strategy (z aktywami o wartości 250 mln euro).

Materiał kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy