DLA Piper doradcą przy największej transakcji sekurytyzacji w Polsce

512

Kancelaria DLA Piper doradzała PKO Leasing, jednej z największych firm leasingowych w Polsce, przy pierwszej transakcji sekurytyzacji typu STS (Simple, Transparent and Standardised) w Polsce oraz największej do tej pory sekurytyzacji na polskim rynku. Przedmiotem transakcji była emisja papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami o wartości około 2,5 mld zł, które zostały sprzedane niewielkiej grupie międzynarodowych inwestorów, do której należą m.in. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Citi Handlowy.

EBI, który początkowo objął obligacje uprzywilejowane o wartości 900 mln zł (208 mln euro) i zobowiązał się do objęcia dodatkowo obligacji podporządkowanych o wartości 640 mln zł (148 mln euro) w ramach gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest finansowym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego „planem Junckera”. Dla obu rodzajów obligacji, nadrzędnych i podporządkowanych, agencje ratingowe Scope Ratings oraz ARC Rating wystawiły publiczne ratingi.

Europejski Fundusz Inwestycyjny, będący częścią Grupy EBI, uczestniczy w transakcji jako gwarant obligacji uprzywilejowanych o wartości 390 mln zł (90 mln euro), a ponadto będzie pełnił rolę doradcy EBI, w zakresie obu typów obligacji: uprzywilejowanych oraz podporządkowanych. Zabezpieczeniem obligacji będzie odnawialna pula należności pochodzących z umów leasingowych, zawartych przez PKO Leasing w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w Polsce.

Transakcja przyczyni się do zwiększenia dostępu do finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki. Udział EBI w transakcji pozwoli na znaczne wsparcie polskiej gospodarki (spełniających kryteria EBI), czego wynikiem będzie jej finansowanie w wysokości 4,36 mld zł (1,6 mld euro) według wymogów EBI.

Zespół DLA Piper, który prowadził transakcję składał się z prawników z biur DLA Piper w Warszawie, Londynie, Dublinie i w Stanach Zjednoczonych.

Zespołem biura warszawskiego kierował Mariusz Hyla (partner) wspierany przez Pawła Turka (senior associate) oraz Jakuba Zienkiewicza (associate) z praktyki prawa rynków finansowych, projektów infrastrukturalnych oraz restrukturyzacji oraz Magdalenę Koniarską (senior associate), która odpowiadała za kwestie związane z ochroną danych osobowych.

Mariusz Hyla, Paweł Turek, Jakub Zienkiewicz, Magdalena Koniarska

Zespołem londyńskim kierował Steven Krivinskas (partner) przy wsparciu Marcusa Lovatta (senior associate) i Emmy Jones (associate) z praktyki prawa rynków finansowych, projektów infrastrukturalnych oraz restrukturyzacji. Zespół w Dublinie był kierowany przez Conor Houlihan (partner) przy wsparciu Eileen Johnston (legal director), zaś wsparcie ze strony biura w Stanach Zjednoczonych zapewniali Andy Sroka (partner) oraz Steven Lozner (senior attorney).

Materiał kancelarii DLA Piper