Troje prawników z Polski nagrodzonych za popieranie gender diversity i LGBT

549
(www.facebook.com)

Jolanta Nowakowska-Zimoch Greenberg Traurig oraz Wojciech Kozłowski i Igor Ostrowski z Dentons są polskimi laureatami nagród Chambers Diversity & Inclusion Awards: Europe 2019.

Brytyjskie wydawnictwo Chambers and Partners, znane ze swoich rankingów kancelarii i prawników oraz nagród przyznawanych za osiągnięcia firmom prawniczym, zainaugurowało nowy konkurs. Tym razem nie doceniano kompetencji prawniczych ani sukcesów biznesowych.

Nowa inicjatywa to nagrody Chambers Diversity & Inclusion Awards. W czerwcu 2019 r. zostały przyznane po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a w październiku  w europejskiej edycji konkursu. Nagrody honorują kancelarie, firmowe zespoły prawne oraz poszczególnych prawników z Europy, wyróżniających się w popieraniu „różnorodności i włączania” (diversity & inclusion – D&I). Według informacji organizatora konkursu zamieszczonej na stronie internetowej „nagrody celebrują te wewnętrzne zespoły prawne i kancelarie, które wspierają postęp w zakresie różnorodności i włączania (…). W związku z tym, że klienci coraz częściej domagają się od swoich kancelarii poprawy stopnia integracji społecznej w ich zespołach, nagrody dają im okazję, by pokazały, jak pracują na rzecz zmian, i sukcesy, jakie odnoszą w tym zakresie, aby rzucić światło na wzorce i pionierów pro bono i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także integracji społecznej”.

Konkurs rozstrzygnięto i nagrody przyznano 1 października 2019 r. Kandydatami było m.in. dwóch prawników, a kandydatkami – dwie prawniczki, z kancelarii działających w Polsce, oraz warszawskie biuro kancelarii Greenberg Traurig w kategorii „Outstanding Firm for Furthering Diversity and Inclusion”, w której wyróżniano firmę najwspanialej działającą na rzecz postępów w zwiększaniu różnorodności i włączenia. Konkurs przyniósł polskim kandydaturom wielki sukces, albowiem aż trzy zdobyły nagrody.

(www.facebook.com)

Jolanta Nowakowska-Zimoch otrzymała nagrodę dla Środkowoeuropejskiej Prawniczki Roku na Rzecz Różnorodności Płci (Gender Diversity Lawyer of the Year – Central & Eastern Europe) przeznaczoną dla partnera kancelarii, który przoduje w swoim zaangażowaniu we wspieranie kobiet i równości płci w firmach.

Jak czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody, Jolanta Nowakowska-Zimoch „zarządza wysiłkami Greenberg Traurig” jako głównego partnera programu mentoringowego i coachingowego „Top Woman in Real Estate” popierającego panie w robieniu karier na rynku nieruchomości w Polsce. Odgrywa także czołową rolę w tzw. Kobiecej Inicjatywie warszawskiego biura Greenberg Traurig i „pomaga wspierać sukces prawniczek, co wzmacnia kulturę firmy, przyczynia się do jej kondycji finansowej i lepiej służy jej klientom”. Daje wreszcie przykład w swoim zespole nieruchomości, w którym 70 proc. stanowisk partnerskich zajmują kobiety, 60 proc. stanowią prawniczki i 60 proc. osób na stażu to osoby płci żeńskiej.

Wojciech Kozłowski zdobył tytuł Prawnika Pro Bono Roku (Pro Bono Lawyer of the Year). Ten laur był przeznaczony dla partnera kancelarii zaangażowanego w pracę pro bono na rzecz społeczności lokalnej lub globalnej.

Z uzasadnienia przyznania tej nagrody wynika, iż Wojciech Kozłowski otrzymał ją za utworzenie w maju 2016 r. w kancelarii Programu Litygacji Strategicznej jako narzędzia dla prawników Dentons do świadczenia pomocy prawnej pro bono w sprawach sądowych o „strategicznym i wyjątkowo ważnym znaczeniu dla interesu publicznego”. Należą do nich głośne spory sądowe, których celem jest „ochrona praw człowieka, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeganie zasad demokracji”.

Wojciech Kozłowski reprezentował strony procesów sądowych dotyczących „nazistowskiej propagandy i negowania Holokaustu”, „ochrony wolności słowa osób krytykujących rząd”, „ksenofobii i nienawiści wobec religii”, „ochrony praw grup społecznych w trudnej sytuacji, takich jak niepełnosprawni, migranci i mniejszości narodowe”.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Wojciech Kozłowski pro bono m.in.:

  • reprezentuje przed sądem grupę osób, które wytoczyły Kai Godek, działaczce na rzecz ochrony życia nienarodzonych, proces o naruszenie dóbr osobistych, domagając się przeprosin za jej wypowiedź w telewizji określającą osoby homoseksualne jako ”zboczone”.
  • jest pełnomocnikiem psychologa społecznego prof. Michała Bilewicza, pozwanego przez rysownika Cezarego Krysztopę za nazwanie go na Twitterze antysemitą i wykorzystanie jego rysunku podczas wykładu wygłoszonego w Muzeum Polin jako przykładu ilustrującego antysemityzm. Na rysunku dwaj mężczyźni, jeden ze swastyką, drugi z czerwoną gwiazdą Dawida na mundurach, celują z pistoletów w głowę trzeciego, klęczącego, który ma biało-czerwoną opaskę na ręku. Grafika podpisana jest: „Polish Holocaust”. Krysztopa domaga się przeprosin za naruszenie jego dóbr osobistych.
  • wystąpił w imieniu trzech polskich obywateli z pozwem przeciwko polskiemu wydawnictwu, które opublikowało tłumaczenie książki „Wiek Hitlera” Leona Degrelle’a, belgijskiego faszysty, kolaboranta Trzeciej Rzeszy, oficera Waffen SS. Powodowie zarzucili wydawcy książek naruszenie ich dóbr osobistych: godności i poczucia tożsamości narodowej, nienaruszonej pamięci o przodkach i o prawdzie historycznej. Domagają się zaprzestania ich rozpowszechniania.
  • reprezentował Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich przy złożeniu opinii amicus curie uzasadniającej zastrzeżenia do nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w Trybunale Konstytucyjnym, który zajmował się nią na wniosek prezydenta RP. Według opinii nowelizacja ”w sposób rażący i niewspółmierny” naruszała prawo do wolności słowa, była sprzeczna z konstytucją, mogła mieć negatywny wpływ na badania nad historią zagłady Żydów.
(www.facebook.com)

Igor Ostrowski zdobył nagrodę Prawnika Roku LGBT+ (LGBT+ Lawyer of the Year), którą otrzymał partner kancelarii najbardziej zaangażowany we wspieranie różnorodności seksualnej i włączania do firmy osób z grupy LGBT+.

W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano m.in., że Igor Ostrowski jest „widocznym aktywistą”, oddanym świadczeniu pomocy prawnej pro bono dla wielu organizacji z kręgu LGBT+ i broniącym ludzkich praw członków tej społeczności. Wspomniano jego zasługę jako jednego z inicjatorów akcji prawnej przeciwko „Gazecie Polskiej” w sprawie rozpowszechniania przez ten tygodnik naklejek „Strefa wolna od LGBT”. Współpracował również z partią Nowoczesna przy stworzeniu projektu ustawy o związkach partnerskich, który nie przeszedł „pod obecnym konserwatywnym rządem, ale jest gotowy i oczekuje lepszych czasów”. Występuje także jako jeden z powodów w procesie przeciwko „prawicowej polityczce” Kai Godek, która „naruszyła osobiste prawa społeczności LGBT+”, nazywając homoseksualizm „perwersją” w ogólnopolskiej telewizji. „Jeśli ta sprawa zakończy się sukcesem, ustanowi precedens, który zniechęci innych polityków do używania „mowy nienawiści”, ponieważ potencjalnie będzie to miało dla nich konsekwencje finansowe” – napisano.

W relacji z uroczystości rozdania nagród stwierdzono, iż wszyscy nominowani do nich „wykazali się wyjątkowym rozmachem zaangażowania, poświęcenia i wpływu na dalszy rozwój D&I w zawodzie prawniczym”, a „nagrody obejmowały pełne spektrum różnorodności i integracji”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl