DWF przejęła prawników z CMS, Baker McKenzie, Wierzbowski Eversheds Sutherland

1043

Marcin Oszczak jest od października 2019 r. prawnikiem kancelarii DWF, do której przeszedł z kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Tomasz Kaczmarek jest prawnikiem kancelarii DWF od września 2019 r. po przejściu z kancelarii Baker McKenzie. Także od września prawnikiem DWF jest Paweł Stykowski, który opuścił wówczas kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland. Również we wrześniu do DWF dołączyła Marta Wysokińska, która była przedtem prawniczką w firmie Bosch.

Jak już informował „Rynek Prawniczy”, wywodząca się z Wielkiej Brytanii i notowana na londyńskiej giełdzie prawnicza firma DWF (DWF Group plc) działa w Polsce od maja 2019 r., kiedy przejęła personel i siedzibę warszawskiego biura amerykańskiej kancelarii K&L Gates, która po dziewięciu latach działalności opuściła Polskę.

Marcin Oszczak zajmuje stanowisko counsel w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii. Specjalizuje się w obsłudze przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Reprezentuje strony postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska.

Wcześniej przez 11 lat pracował w kancelarii CMS. Przedtem przez sześć lat był prawnikiem kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a przez cztery lata doradcą prezesa Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Tomasz Kaczmarek zajmuje stanowisko partnera lokalnego kierując zespołem bankowości transakcyjnej w dziale bankowości i finansów kancelarii. Specjalizuje się w obsłudze  inwestorów, spółek projektowych i banków w transakcjach: finansowania akwizycji, przedsięwzięć w infrastrukturze i w sektorze energii odnawialnej, budowy i kupna nieruchomości oraz hedgingu. Doradza również w kwestiach regulacji rynku usług finansowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej.

Wcześniej przez prawie 13,5 roku pracował w kancelarii Baker McKenzie.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2006).

Paweł Stykowski zajmuje stanowisko partnera lokalnego kierując w kancelarii praktyką ubezpieczeniową. Specjalizuje się w doradztwie dla branży ubezpieczeniowej i bankowej, w prawie usług finansowych, w tym ubezpieczeniowym i instrumentów finansowych, a także w prawie ochrony konsumentów. Doradzał firmom ubezpieczeniowym przy wdrażaniu nowych produktów, organizacji ich sieci sprzedaży, w kwestiach regulacyjnych. Reprezentuje strony postępowań administracyjnych przed organami regulacyjnymi i sądami.

Wcześniej przez ponad rok był prawnikiem kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, w której jako counsel kierował praktyką ryzyka regulacyjnego i compliance. Przedtem przez prawie cztery lata był dyrektorem działu prawnego i compliance officerem w zakładzie ubezpieczeń InterRisk. Przedtem przez ponad pięć lat pracował w kancelarii CMS Cameron McKenna, a przez prawie dwa lata jako prawnik w grupie ubezpieczeniowej Axa.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006) oraz nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW (2007).

Marta Wysokińska zajmuje stanowisko counsel w zespole prawa własności intelektualnej kancelarii. Specjalizuje się właśnie w tej dziedzinie, a poza tym w prawie nieuczciwej konkurencji, informatycznym, danych osobowych, a także w zagadnieniach compliance.

Wcześniej przez prawie 4,5 roku była radcą prawnym w firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, która jest polską filią niemieckiego koncernu Robert Bosch z branży AGD. Pracowała tam m.in. nad wdrażaniem systemów compliance oraz zasad ochrony danych osobowych wedle rozporządzenia RODO. Przedtem przez prawie 5,5 roku pracowała w kancelarii K&L Gates, której zespół w 2019 r. przejęła kancelaria DWF. Przez pięć lat była prawniczką kancelarii Hogan & Hartson.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uczelni Łazarskiego i filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2003).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl