Były ministerialny reformator ochrony danych osobowych współpracownikiem u Maruty

506

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Maciej Kawecki jest od sierpnia 2019 r. współpracownikiem kancelarii Maruta (Maruta Wachta) jako of counsel.

Maciej Kawecki, lat 32, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Od maja 2017 r. do lipca 2019 r. był najpierw zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynatorem reformy ochrony danych osobowych. Odpowiadał za przystosowanie polskiego prawodawstwa w tej dziedzinie do wymagań regulacji rozporządzenia ogólnego Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

(www.linkedin.com)

Z końcem lipca 2019 r.  zrezygnował z pracy w ministerstwie. Od sierpnia 2019 r. jest także dziekanem prywatnej Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, a od października 2018 r. adiunktem na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Przed rozpoczęciem pracy w MC przez rok był adiunktem i wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji prywatnej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Przez ponad rok pracował jako główny specjalista w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przez ponad półtora roku był wspólnikiem i wiceprezesem firmy doradczej K&K Business and Legal Consulting zorientowanej na ochronę i zarządzanie własnością intelektualną rozwiązań informatycznych w aspekcie danych osobowych. Trzy lata pracował jako prawnik w kancelarii Barta Litwiński z Krakowa.

Jest adwokatem od 2016 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011) i doktorem nauk prawnych tej uczelni (2016).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl