Megafala letnich awansów w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

1787
Mateusz Wosiek i Maciej Ziółkowski (fot.:www.cms.law)

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang poinformowała „Rynek Prawniczy”, że latem 2019 r. awanse w tej firmie uzyskało 21 prawniczek i prawników.

Na stanowisko counsela mianowano trzech prawników, awans na starszego prawnika (senior associate) otrzymało dziesięć osób.

Mateusz Wosiek i Maciej Ziółkowski od lipca 2019 r. zajmują stanowiska counseli. Awansowali ze stanowiska senior associate.

„Rynek Prawniczy” już wcześniej informował o awansie Andrzeja Zająca.

Mateusz Wosiek zajmuje stanowisko counsela w praktyce nieruchomości i budownictwa. Pracuje w poznańskim oddziale CMS. Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie administracyjnym regulującym proces inwestycyjny. Obsługuje transakcje nabycia, sprzedaży, najmu zwrotnego, inwestycje deweloperskie w sektorach logistyki i odnawialnych źródeł energii oraz w przemyśle. Negocjuje umowy najmu i operacyjne. Doradza przy przedsięwzięciach joint venture, zarządzaniu i komercjalizacji nieruchomości biurowych, magazynowych i logistycznych, centrów handlowych oraz hoteli.

W kancelarii CMS pracuje prawie 9,5 roku. Jest radcą prawnym od 2014 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009).

Maciej Ziółkowski zajmuje stanowisko counsela w praktyce energetyki i projektów infrastrukturalnych. Pracuje dla firm z branży energetycznej, w tym z sektora odnawialnych źródeł energii, którym doradza w kwestiach transakcyjnych i projektowych, oraz  przy projektach offshore na Morzu Bałtyckim, w sprawach budowy gazociągów podmorskich, platform wiertniczych, morskich farm wiatrowych. Doradzał też przy budowie obiektów przemysłu chemicznego oraz bloków energetycznych w elektrowniach. Przygotowuje i negocjuje  kontrakty budowlane.

W kancelarii CMS pracuje 12 lat. Jest radcą prawnym od 2012 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Monika Kowara od lipca 2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce bankowości i finansów. Awansowała ze stanowiska associate. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Doradza bankom i kredytobiorcom w kwestiach finansowania i refinansowania przedsiębiorstw, nieruchomości, przejęć i projektów. Przygotowuje i negocjuje dokumenty transakcji finansowych. Prowadziła badania due diligence w sprawach korporacyjnych i nieruchomości.

W kancelarii CMS pracuje 1,5 roku, w tym przez dziewięć miesięcy była oddelegowana jako konsultant do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wcześniej przez prawie 3,5 roku była prawniczką kancelarii Dentons, w tym przez cztery miesiące na delegacji w banku HSBC.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

Paulina Komorowska od lipca 2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce własności intelektualnej. Awansowała ze stanowiska associate.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, konsumenckim i konkurencji. Pracuje dla firm z sektorów nowych technologii, usług internetowych, handlu elektronicznego, przemysłu farmaceutycznego. Doradza we wszystkich aspektach ochrony danych osobowych, przygotowuje audyty zgodności z unijnym rozporządzeniem RODO, umowy o powierzenie przetwarzania i przekazywanie danych, opracowuje regulacje, polityki i instrukcje, reprezentuje strony w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, opracowuje programy informowania o nieprawidłowościach. Zajmuje się także zagadnieniami przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.

W kancelarii CMS pracuje dwa lata. Wcześniej przez dwa lata była prawniczką kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Przedtem przez prawie trzy lata pracowała w firmie doradczej PwC, a przez rok w kancelarii Allen & Overy.

Jest adwokatem od 2016 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011).

Bolesław Szyłkajtis od lipca 2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce nieruchomości i budownictwa. Awansował ze stanowiska associate.

Specjalizuje się w prawie budowlanym, cywilnym, prasowym oraz w prowadzeniu sporów budowlanych, handlowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych (kolejowych, drogowych) oraz wynikłych z kontraktów opartych na warunkach FIDIC.

W kancelarii CMS pracuje 4,5 roku. Wcześniej przez dwa miesiące był prawnikiem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Przedtem przez trzy lata pracował w kancelarii Jara & Partners, a przez dwa lata w Kancelarii Adwokackiej Jerzego A. Siekluckiego w Lublinie.

Jest adwokatem od 2014 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2010).

Mariusz Minkiewicz od sierpnia  2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce rozwiązywania sporów. Awansował ze stanowiska associate.

Specjalizuje się w karnych i cywilnych postępowaniach sądowych, w obronie podejrzanych przed organami ścigania i oskarżonych o przestępstwa tzw. białych kołnierzyków (urzędniczych i menedżerskich), o cyberprzestępstwa. Reprezentuje strony procesów cywilnych z tytułu odpowiedzialności za produkt, sporów budowlanych i sporów korporacyjnych. Przygotowuje opinie prawne, pisma procesowe, analizy dowodów. Brał również udział w przeprowadzaniu dochodzeń wewnętrznych w firmach.

W kancelarii CMS pracuje osiem lat. Jest adwokatem od 2016 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie w Białymstoku (2012).

Karolina Zając od lipca 2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce bankowości i finansów. Awansowała ze stanowiska associate.

Specjalizuje się w obsłudze transakcji finansowych, prawie cywilnym i prawie spółek. Doradzała bankom i innym instytucjom finansowym przy finansowaniu transakcji przygotowując i negocjując dokumenty umów pożyczek i ich zabezpieczeń. Uczestniczyła w obsłudze  transakcji finansowania: projektów, przejęć, przedsiębiorstw i restrukturyzacji zadłużenia.

W kancelarii CMS pracuje 1,5 roku. Wcześniej przez ponad 1,5 roku była prawniczką kancelarii Dentons. Przedtem przez ponad 5,5 roku pracowała w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2013).

Barbara Krupińska-Fuganti od lipca 2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce nieruchomości i budownictwa. Awansowała ze stanowiska associate.

W kancelarii CMS pracuje 1,5 roku. Wcześniej przez sześć lat pracowała w firmie deweloperskiej Liebrecht & Wood.

Jest radcą prawnym od 2016 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Katarzyna Szostak od lipca 2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce nieruchomości i budownictwa. Awansowała ze stanowiska associate.

W kancelarii CMS pracuje dwa lata. Wcześniej przez 4,5 roku pracowała w firmie deweloperskiej Icon Real Estate. Przedtem przez ponad rok była prawniczką w kancelarii Kozłowski Śmigielska i Wspólnicy z Warszawy, przez prawie 1,5 roku w kancelarii Ambrożuk Dąbrowski Wesołowski ze Szczecina, a przez trzy lata w gdańsko-szczecińskiej kancelarii Wybranowski & Nowicki Biuro Prawne S. Nowicki, A. Łuczak, K. Bielarczyk.

Jest radcą prawnym od 2015 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim (2011).

Jagoda Guzik od lipca 2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce nieruchomości i budownictwa. Awansowała ze stanowiska associate.

Specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, w prawie kontraktowym. Doradza we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego, przy ustalaniu statusu prawnego nieruchomości, uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych na zagospodarowanie i użytkowanie nieruchomości. Pracowała dla sektora infrastruktury i budownictwa, w tym przy obsłudze zamówień publicznych.

W kancelarii CMS pracuje od ponad 2 lat. Wcześniej przez 1,5 roku była prawniczką w kancelarii KKLW Kurzyński Kosiński Łyszyk Wierzbicki, a przedtem przez ponad 2,5 roku – w kancelarii Nikiel i Wspólnicy z Krakowa. Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie  Jagiellońskim (2011).

Bartosz Miąskiewicz od lipca 2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce rozwiązywania sporów. Awansował ze stanowiska associate.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących instytucji finansowych oraz szeroko pojętego prawa umów handlowych. Reprezentował strony sporów gospodarczych, sporów inicjowanych przez konsumentów (indywidualnie i grupowo) dotyczących produktów finansowych przed sądami powszechnymi, arbitrażem i Sądem Najwyższym.

W kancelarii CMS pracuje od ponad dwóch lat. Wcześniej przez ponad cztery lata pracował w kancelarii Linklaters. Przedtem przez ponad dwa lata był prawnikiem w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

Jest adwokatem od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2010).

Krzysztof Mrozik od lipca 2019 r. zajmuje stanowisko senior associate w praktyce bankowości i finansów. Awansował ze stanowiska associate.

Specjalizuje się w doradztwie dla instytucji finansowych i kredytobiorców w transakcjach finansowych. Obsługiwał transakcje finansowania nieruchomości, farm wiatrowych, inwestycji, eksportu, nabycia spółek lub aktywów. Opracowywał i negocjował dokumentację kredytową według standardu Loan Market Association (LMA).

W kancelarii CMS pracuje rok. Wcześniej przez siedem lat pracował w kancelarii Dentons, w tym przez siedem miesięcy na delegacji w banku UniCredit w Wiedniu, gdzie doradzał m.in. przy udzielaniu pożyczek dwustronnych i konsorcjalnych, transakcjach dotyczących finansowania i refinansowania projektów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Jest adwokatem od 2016 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2012).

Poza tym na stanowisko associate awansowano pięć osób, a na stanowisko prawnika – trzy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl