Trzy polskie innowacyjne inicjatywy kancelarii doceniono w rankingu ekonomicznego superdziennika

522

SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions), Dentons, Gawroński & Partners to kancelarie, w których polski element innowacyjności został dostrzeżony w tegorocznej edycji rankingu i konkursu „FT Innovative Lawyers Awards Europe”.

Organizatorem rankingu i konkursu na najbardziej innowacyjne firmy prawnicze w Europie jest renomowany brytyjski dziennik ekonomiczny „Financial Times”. W 2019 r. zorganizował je po raz 14. Nagrody „FT Innovative Lawyers Awards Europe” rozdano 12 września 2019 r. w Londynie, a towarzyszyła temu, jak co roku, publikacja rankingu „FT Innovative Lawyers Report”.

SSW Pragmatic Solutions z nowinkami w biznesie prawniczym

Kancelaria SSW jako jedyna polska firma prawnicza znalazła się w gronie 85 kancelarii, firmowych zespołów prawnych i innych usługodawców prawniczych, nominowanych w konkursie „FT Innovative Lawyers Awards Europe”. Nagrody wprawdzie nie zdobyła, ani miejsca w rankingu 50 czołowych prawniczych innowatorów w prawniczym biznesie europejskim (FT 50: Most Innovative Law Firms 2019) też nie. Zabrakło punktów. Ale została doceniona – w podrankingu „Nowe modele biznesu i świadczenia usług” (New Business and Service Delivery Models) uznano ja za „silnie polecaną” (highly comended) w trzystopniowej skali, która obejmuje kolejno oceny od najwyższej „wyróżniająca się” (standout) do „polecana” (commended).

Za to że, jak napisano w komentarzu do zestawienia, „przeszła z modelu tradycyjnej kancelarii prawnej na model doradcy biznesowego oferując usług nieprawnicze, w tym rachunkowe, zarządzania projektami i doradztwa finansowego”. W opisie towarzyszącym tabeli podkreślono zaś, iż ta „polska firma przeszła znaczącą reorganizację i przegląd działalności w celu rozszerzenia portfela usług o doradztwo podatkowe, finansowe, księgowe i z zakresu zarządzania procesami prawnymi. Obejmuje to utworzenie nowej praktyki transformacji cyfrowej, zwiększenie liczby prawników i wprowadzenie nowej struktury wynagrodzeń dla partnerów z premiami opartymi na wynikach finansowych firmy. Nowy model usprawnił współpracę i sprzedaż krzyżową (cross-selling) oraz zwiększył przychody o 15 proc.”

Gawroński & Partners z oprogramowaniem i RODO-poradą

W tym samym podrankingu za kancelarię „polecaną” uznana została firma Gawroński & Partners (jeszcze pod poprzednią nazwą Gawroński & Piecuch). W opisie towarzyszącym tabeli podkreślono, iż  ta „założona w 2017 roku polska firma specjalizuje się w RODO (ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych) i bezpieczeństwie cybernetycznym, proponując połączoną ofertę oprogramowania (software) i usług prawnych (legal services). Prawnicy stworzyli przewodnik (guidebook) i narzędzie online, aby pomagać klientom w pierwszym okresie dostosowania się do nowych europejskich zasad ochrony danych. Sprzedano ok. 13 tys. egzemplarzy tego przewodnika, a ponad 50 klientów zapisało się na subskrypcję  internetowego narzędzia zgodności (online compliance tool).”

Dentons z programem treningu medytacji dla zdrowia psychicznego prawników

W podrankingu „Zarządzanie i rozwój talentów” (Managing and Developing Talent) za „silnie polecaną” uznano kancelarię Dentons doceniając to że, jak stwierdzono w opisie towarzyszącym tabeli, „rozpoczęła program szkolenia uważności (mindfulness training programme), aby pomóc pracownikom w 12 krajach radzić sobie z wyzwaniami zagrażającymi ich zdrowiu psychicznemu. Firma oferuje cotygodniowe warsztaty osobiste i zdalne w ciągu ośmiotygodniowego kursu. Uczestnicy zgłosili średnie zmniejszenie stresu o prawie jedną trzecią, w tym znaczną poprawę samopoczucia społecznego.” Personalnie polecana (commended) jest Karina Furga-Dąbrowska z warszawskiego biura kancelarii, odpowiedzialna za realizację tego programu.

Prawnicy dla Ziemi blokują przez sąd budowę elektrowni węglowej

W podrankingu „Rozwiązywanie sporów” (Dispute Resolution) dotyczącym już nie biznesu prawniczego (Business of Law), jak trzy inicjatywy opisane wyżej, lecz ekspertyzy prawnej (Legal Expertise), miano „polecanego” otrzymał polski oddział międzynarodowej fundacji ClientEarth skupiającej prawników działających na rzecz ochrony środowiska. Jak czytamy w opisie towarzyszącym tabeli rankingu, „fundacja kupiła na giełdzie za równowartość 30 euro akcje polskiej kontrolowanej przez państwo grupy energetycznej Enea, aby jako akcjonariusz mniejszościowy podważyć decyzję firmy o zainwestowaniu 1,2 mld euro w elektrownię węglową Ostrołęka C i w ten sposób uświadomić pozostałych akcjonariuszy na temat ryzyka finansowego i klimatycznego związanego z tą inwestycją. Gdy Enea zignorowała 80 proc. akcjonariuszy sprzeciwiających się tej decyzji, fundacja wniosła do sądu sprawę przeciwko firmie, udowadniając, że inwestycja jest ekonomicznie nieopłacalna w obliczu rosnącego poziomu emisji dwutlenku węgla i spadających cen energii ze źródeł odnawialnych.”

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, w ostatnim dniu lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały walnego zebrania akcjonariuszy spółki Enea zezwalającej na budowę bloku węglowego elektrowni w Ostrołęce, uznając że ma ona poważne wady formalne.

Innowacyjne kancelarie i firmy prawnicze na start

„FT Innovative Lawyers Europe” 2019 to raport rankingowy i konkurs za nagrodami dla europejskich firm prawniczych. Do składania wniosków zaproszono kancelarie, firmowe zespoły prawne i innych dostawców usług prawniczych. W 2019 r. wpłynęło 750 zgłoszeń od 163 kancelarii i innych usługodawców prawniczych oraz od 47 zespołów prawników wewnętrznych. Zespół researcherów z firmy konsultingowej RSG Consulting zbadał je w okresie od kwietnia do lipca 2019 r. Przeprowadzono wywiady z ponad 800 klientami, starszymi prawnikami kancelarii, kadrą kierowniczą firm i niezależnymi ekspertami. Na krótkiej liście nominatów do nagród umieszczono te, których zgłoszenia uzyskały najwięcej punktów w poszczególnych podrankingach obejmujących w sumie 14 kategorii. Każde zgłoszenie jest punktowane na maksimum po 10 punktów za oryginalność, przodownictwo i wpływ. Maksymalnie w każdej kategorii rankingu można uzyskać 30 pkt. Cały ogólny ranking „FT 50: Najbardziej innowacyjne kancelarie prawne i dostawcy usług prawnych” wygrywają kancelaria i firmowy zespół prawny z najwyższą punktacją, która jest sumą wyników osiągniętych we wszystkich 14 kategoriach rankingu.

W 2019 r. pierwsza trójka rankingu kancelarii to kolejno: Freshfields Bruckhaus Deringer, Hogan Lovells, Allen & Overy.

„Financial Times” jest cenionym światowym dostawcą informacji biznesowych, gospodarczych i finansowych. Dziennik i jego serwis internetowy mają ok. miliona czytelników płacących, w tym 75 proc. subskrybentów treści cyfrowych. Należy do potężnej japońskiej korporacji mediowej Nikkei Inc.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl