Bird & Bird w przetargu na informatyczne sterowanie miejskim ruchem ulicznym

272

Kancelaria Bird & Bird doradzała firmie Siemens Mobility w przetargu na dostawę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach.

W sierpniu 2019 r. Miejski Zarządem Ulic i Mostów w Tychach podpisał z firmą Siemens Mobility umowę o realizację projektu Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (Inteligent Transportation System – ITS). To przedsięwzięcie ma wykorzystywać systemy informatyczne do sterowania ruchem aut i pieszych w mieście, a przez to usprawnić komunikację publiczną i poprawić bezpieczeństwo uczestników tego ruchu. Powinno być wdrożone w 2021 r. Wraz z przebudową skrzyżowań będzie kosztować 118 mln zł, z tego 85 proc. stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na tzw. niskoemisyjny transport miejski. W województwie śląskim system ITS działa już w Bielsku-Białej i Gliwicach.

Według Wikipedii, ITS to system łączący elektronikę, telekomunikację i techniki informatyczne z inżynierią transportu w celu planowania, projektowania, obsługi, utrzymywania i zarządzania sieciami transportowymi w sposób pozwalający na bardziej bezpiecznie i efektywne korzystanie z nich oraz lepsze informowanie użytkowników.

Jak poinformowali urzędnicy tyskiego magistratu, projektem ITS w tym mieście zostanie objętych ok. 40 skrzyżowań, z których większość ma być przebudowana. System ma m.in. uwzględniać pierwszeństwo na skrzyżowaniach dla komunikacji miejskiej w razie opóźnień jej pojazdów, automatyczne włączanie zielonego światła dla pieszych, gdy na ulicy nie ma pojazdów i dla aut, gdy na przejściach nie ma przechodniów. Możliwe będzie również ważenie ciężarówek w ruchu i wychwytywanie naruszania  przepisów drogowych – jazdy na czerwonym świetle czy przekroczenia prędkości dzięki odcinkowym jej pomiarom w wytypowanych miejscach.

Na ulicach staną stacje pogodowe, mierzące poziom zanieczyszczeń i hałasu, a także tablice informujące o zapełnieniu parkingów miejskich. Będą też specjalne znaki informujące uczestników ruchu o niebezpieczeństwach i utrudnieniach, o możliwościach  omijania “korków” drogowych, tablice informacyjne na przystankach i urządzenia umożliwiające automatyczne liczenie pasażerów w autobusach.

Systemem ma zarządzać Centrum Sterowania Ruchem – główny ośrodek monitorowania kamerowego znajdujący się w pomieszczeniach tyskiego stadionu i gromadzący bieżące informacje o ruchu drogowym.

– Tyski ITS będzie największym tego typu systemem w kraju. Prace nad nim rozpoczęliśmy wiele miesięcy temu, angażując w to nie tylko inżynierów ruchu czy drogowców, ale także mieszkańców, którzy na co dzień będą korzystali z efektów tego przedsięwzięcia – stwierdził Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

– Cieszymy się, że Tychy stawiają na nowoczesne i zaawansowane rozwiązania poprawiające transport w mieście. To kolejne po Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Rzeszowie i Poznaniu miasto w Polsce, w którym będziemy wdrażać nasze systemy ITS – oświadczył Krzysztof Celiński, prezes Siemens Mobility.   

Tychy w przetargu na ITS pierwotnie wybrały ofertę innego wykonawcy. Jednak firma Siemens Mobility odwołała się od tego wyniku postępowania do Krajowej Izby Odwoławczej, która w lutym 2019 r. orzekła o odrzuceniu tamtej oferty. W maju 2019 r. decyzję KIO podtrzymał Sąd Okręgowy w Katowicach.

Firma Siemens Mobility (poprzednio Transportation Systems, a wcześniej Verkehrstechnik) to, wedle Wikipedii, pion niemieckiego koncernu Siemens zajmujący się m.in. produkcją pojazdów szynowych, drogowych i lotniczych. Oferuje ona także zintegrowane rozwiązania dla komunikacji i transportu drogowego i kolejowego.

Kancelaria Bird & Bird poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała Siemens Mobility w przetargu na dostawę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach. Reprezentowała ją także w postępowaniu przed KIO oraz przed sądem. Obsługę wykonywali prawnicy kancelarii Tomasz Zalewski i Julita Hoffmann z kancelarii oraz Tomasz Klepacz, Olga Lepianko i radcowie prawni z firmy Siemens Anna Miros i Lech Kuleszyński.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl