Prawniczki od partnerstwa publiczno-prywatnego przechodzą do DLA Piper z Hogan Lovells

543

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Adriana Mierzwa-Bronikowska i Agnieszka Chylińska są od sierpnia 2019 r. prawniczkami kancelarii DLA Piper. Przeszły z kancelarii Hogan Lovells. Obie specjalizują się w doradztwie prawnym dotyczącym przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w sektorze infrastruktury i budownictwa.

(www.linkedin.com)

Adriana Mierzwa-Bronikowska zajmuje w DLA Piper stanowisko counsela, takie samo jak w Hogan Lovells, w której współkierowała praktyką PPP i projektów infrastrukturalnych. W DLA Piper kieruje praktyką PPP i projektów. W tej dziedzinie specjalizuje się od 13 lat. Doradzała partnerom prywatnym i publicznym w przedsięwzięciach w formułach PPP i koncesyjnej z zakresu infrastruktury drogowej, płatności autostradowych, a także Ministerstwu Sportu i Turystyki przy organizacji futbolowego turnieju Euro 2012.

Wcześniej przez ponad 5,5 roku pracowała w kancelarii Hogan Lovells. Przedtem przez pięć lat była prawniczką kancelarii  Chadbourne & Parke, przez dwa – kancelarii Wierzbowski Eversheds i przez rok – kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Jest radcą prawnym, absolwentką prawa (2001) i międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych (1999) na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

(www.linkedin.com)

Agnieszka Chylińska zajmuje w DLA Piper stanowisko senior associate, takie samo jak w Hogan Lovells. Doradzała partnerom prywatnym i publicznym m.in. w projektach dotyczących e-płatności w sądownictwie, drogownictwie, w przedsięwzięciach infrastrukturalnych w sektorach energetyki, nieruchomości, mieszkalnictwa, komunikacji miejskiej. Przeprowadzała analizy prawne modeli PPP pod kątem realizacji projektów, kwestii własnościowych, czynników ryzyka, kwestii finansowych. Przygotowywała dokumenty przetargowe i kontrakty, negocjowała umowy PPP.

Wcześniej przez prawie cztery lata pracowała w kancelarii Hogan Lovells. Przedtem przez 7,5 roku była prawniczką kancelarii Wierzbowski Eversheds, a niespełna rok – kancelarii  Nörr Stiefenhofer Lutz.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentką studiów prawniczych na  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl