Telekomunikacyjny partner rychło opuścił kancelarię Gawroński & Piecuch i założył własną

889

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Ireneusz Piecuch nie jest już partnerem w kancelarii Gawroński & Piecuch. Po półrocznym epizodzie opuścił ją, w związku z czym kancelaria powróciła do pierwotnej nazwy Gawroński & Partners. Ireneusz Piecuch natomiast w lipcu 2019 r. założył własną kancelarię IMP (IMP Law Firm).

Ireneusz Piecuch specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii, własności intelektualnej i prawie spółek. Od prawie 29 lat związany jest z biznesami telekomunikacyjnym, pocztowym i informatycznym. Doradzał m.in. przy takich projektach jak połączenie sieci mobilnych dwóch operatorów telekomunikacyjnych w Polsce oraz w kwestiach zgodności (compliance) działania przedsiębiorstw z prawnymi regulacjami rynku.

(www.linkedin.com)

Poprzednio przez trzy lata był partnerem w kancelarii CMS Cameron McKenna, a potem CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, w której kierował praktyką telekomunikacyjną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz był współliderem globalnej praktyki sektora telekomunikacyjnego. Wcześniej pracował w niej w latach 2010-2013, wówczas także był w niej partnerem odpowiedzialnym za koordynację praktyki telekomunikacyjnej w regionie CEE.

Od 2013 do 2015 r. był wiceprezesem w przedsiębiorstwie Poczta Polska. Od 2006 do 2009 r. pracował w Telekomunikacji Polskiej, na stanowisku głównego prawnika grupy, sekretarza generalnego, a następnie członka zarządu ds. strategii i rozwoju biznesu. Od 1995 r. przez 12 lat związany był z firmą IBM Polska, gdzie w latach 20012006 był wiceprezesem ds. operacyjnych. Przedtem przez trzy lata był partnerem w kancelarii dzisiaj znanej pod nazwą Łaszczuk i Wspólnicy.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). W 1991 r. ukończył aplikację sędziowską. Rok później, po ukończeniu aplikacji radcowskiej, został wpisany na listę radców prawnych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl