Weil, CMS i Dentons w podwójnym zakupie paneli słonecznych

852
(www.modus.group)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Weil, Gosthal & Manges doradzała szkockiemu funduszowi Aberdeen Standard Investments przy przejęciu w Polsce 49 elektrowni słonecznych od litewskiej firmy Modus Group, której doradzała kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, oraz 43 elektrowni słonecznych od litewskich firm Sun Investment Group i E Energija, którym doradzała kancelaria Dentons.

Na początku lipca 2019 r. szkocka firma inwestycyjna Aberdeen Standard Investments poinformowała o dwóch znaczących inwestycjach na polskim rynku energetyki ze źródeł odnawialnych – przejęciu w sumie ponad 90 elektrowni słonecznych od litewskich firm Modus Group, Sun Investment Group i E Energija, które kilka lat temu zainwestowały w Polsce w ten segment rynku. Są to pierwsze inwestycje ASI w polskim sektorze OZE.

W wyniku pierwszej transakcji, ASI nabyła od Modus Group 49 tzw. farm fotowoltaicznych, głównie w zachodniej i północno-zachodniej Polsce, o łącznej mocy 45,45 megawatów. Przedsięwzięcia zrealizowała należąca do Modus Group firma Green Genius, odpowiedzialna za rozwiązania techniczne, budowę, finansowanie i zarządzanie, która buduje również elektrownie słoneczne w innych państwach europejskich: Hiszpanii, Włoszech, na Litwie i Ukrainie. Zakup został sfinansowany poprzez należący do ASI fundusz SL Capital Infrastructure II.

Aberdeen Standard Investments to marka największej brytyjskiej firmy inwestycyjnej i jednej z największych w Europie, szkockiej Standard Life Aberdeen powstałej w 2017 r. z połączenia firm Standard Life i Aberdeen Asset Management. Obecnie wartość jej aktywów wynosi 505 mld funtów. Zainwestowała w aktywa infrastrukturalne w Europie, m.in. z zakresu dystrybucji gazu w Finlandii, elektrownie wodne w Norwegii, tabor kolejowy w Wielkiej Brytanii, dwa podmorskie gazociągi w Holandii.

Modus Group to litewska grupa zrzeszająca firmy zajmujące się m.in.energetyką, głównie odnawialną, która zainwestowała w ten sektor również w Hiszpanii, we Włoszech, na Litwie i Ukrainie.

– Zgodnie z naszą strategią zakupu i zarządzania wysokiej jakości aktywami infrastrukturalnymi w Europie zdecydowaliśmy się na pierwszą inwestycję na polskim rynku – skomentował Dominic Helmsley, dyrektor ds. infrastruktury gospodarczej w Aberdeen Standard Investments.

– Z projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości 45 milionów euro jesteśmy jednym z największych deweloperów farm słonecznych w Polsce. Skuteczność i wysoka jakość projektów pozwoliły nam nawiązać współpracę z Aberdeen Standard Investments. Ustaliliśmy, że będziemy kontynuować współpracę w przyszłości, co umożliwi funduszowi inwestycyjnemu zakup projektów energii słonecznej, nad którymi pracujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla rozwoju energii słonecznej ze względu na swój rozmiar i potencjał rozwoju w dziedzinie energii odnawialnej – oświadczył Rusłan Sklepowicz odpowiedzialny w zarządzie Modus Group za OZE.

W drugiej transakcji Aberdeen Standard Investments kupiła 43 elektrownie słoneczne w Polsce, o łącznej mocy 42,47 megawatów (ok. 15 proc. całego rynku krajowego), od spółki joint venture dwóch prywatnych litewskich firm energetycznych Sun Investment Group i E Energija.

Sun Investment Group to działająca od 2011 r. firma inwestująca w energetyce słonecznej na Litwie i w Polsce. W Polsce działa od 2017 r.. Zainwestowała tu 40 mln euro kupując portfel farm fotowoltaicznych od polskiej firmy R. Power Renewables.

Litewski holding E Energija od 20 lat inwestuje w przedsięwzięcia z dziedziny energetyki, w tym odnawialnej, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Polsce. Zatrudnia 500 osób. Należy do niego 12 przedsiębiorstw. W Polsce działa od 2015 r. poprzez oddział w Gdańsku.

– Sprzedaż naszych aktywów pokazuje, że polska infrastruktura i wsparcie rządu dla energetyki solarnej sprawiły, że kraj stał się wiarygodną lokalizacją dla międzynarodowych inwestorów. Jeśli chodzi o przyszłość, planujemy dalsze 600 MW instalacji solarnych w Polsce –  stwierdził Deividas Varabauskas, założyciel i prezes SIG.

– Wdrożyliśmy nasz cel, jakim jest wywarcie znaczącego wpływu na zmiany klimatu, inwestując w projekty energii odnawialnej na wczesnym etapie. Jesteśmy gotowi kontynuować naszą misję na rzecz rozwoju projektów z zakresu energii słonecznej, wiatrowej i biomasy na Litwie, w Polsce i na Ukrainie – oświadczył Gediminas Uloza, dyrektor generalny E Energija.

– Zgodnie ze strategią nabywania i zarządzania aktywami infrastruktury premium w Europie jest to nasza druga inwestycja na polskim rynku infrastruktury odnawialnej – zadeklarował Dominic Helmsley, dyrektor ds. infrastruktury gospodarczej w ASI.

Kancelaria Weil, Gosthal & Manges podała na swojej stronie internetowej, iż w obu transakcjach doradzała Aberdeen Standard Investments.

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, że obsługiwała w transakcji Modus Group świadcząc usługi doradztwa transakcyjnego, podatkowego i regulacyjnego.

W zespole obsługującym byli partner Rafał Zwierz, starsi prawnicy Olga Czyżycka, Grzegorz Pączek, prawnik Rafał Burda z praktyki M&A. Partner Piotr Ciołkowski odpowiadał za doradztwo regulacyjne. Partner Andrzej Pośniak i starszy prawnik Małgorzata Sajkiewicz odpowiadali za podatkową strukturyzację transakcji. Bieżące doradztwo w procesie inwestycyjnym świadczyła Irmina Wolska z zespołu nieruchomości.

Kancelaria Dentons potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”,  iż doradzała przy sprzedaży firmom Sun Investment Group i E Energija.

Obsługę transakcji nadzorował partner Arkadiusz Krasnodębski kierujący zespołem energetyki i zasobów naturalnych, wykonywali ją managing counsel Agnieszka Kulińska oraz prawnicy z zespołu bankowości i finansów: counsel Tomasz Zwoliński, Joanna Sztandera, Martyna Golik, Andrzej Sarnacki, Damian Brudziński, Tomasz Krzywik.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl