Eks-szef praktyki w Allen & Overy partnerem w butiku prawa pracy

1156

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Paweł Krzykowski jest od kwietnia 2019 r. partnerem w kancelarii Baran, Książek, Bigaj. Przeszedł z kancelarii Allen & Overy, w której jako partner kierował praktyką prawa pracy. Uzupełnił lukę po odejściu Marcina Wujczyka do kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

(www.linkedin.com)

Paweł Krzykowski (employment lawyer) specjalizuje się w prawie pracy, prawie korporacyjnym, prawie zamówień publicznych i procesach sądowych. W praktyce prawniczej zajmuje się takimi kwestiami jak: aspekty pracownicze fuzji i przejęć, w tym związane z przejściem zakładu pracy; przygotowywanie kontraktów menedżerskich (wynagrodzenia i świadczenia socjalne, plany opcji na akcje oraz odpowiedzialność członków zarządów firm); spory z zakresu prawa pracy, w tym o zwolnienie kierownictwa zakładów pracy; sporządzanie umów o pracę, o świadczenie usług, o poufności, o zakazie konkurencji, umów outsourcingowych. Pracował przy kilkudziesięciu transakcjach M&A. Doradzał w sprawach dotyczących czasu pracy, tworzenia regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowych, regulaminów pracy, w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy (współpraca ze związkami zawodowymi, radami pracowników, tworzenie i funkcjonowanie specjalnych zespołów negocjacyjnych, europejskich rad zakładowych), w kwestiach zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść pracowników.

Wcześniej przez niespełna siedem lat był prawnikiem kancelarii  Allen & Overy. Przedtem przez prawie pięć lat pracował w kancelarii Salans.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2002).

Krakowska kancelaria prawa pracy Baran, Książek, Bigaj do października 2018 r. działała jako Baran Książek Bigaj & Wujczyk, ale zmieniła nazwę po odejściu Marcina Wujczyka do kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Powstała w 2006 r. jako kontynuacja kilkudziesięcioletniej praktyki adwokackiej wybitnego specjalisty prawa pracy, prof. Andrzeja M. Świątkowskiego oraz kilkunastoletniej praktyki doradczej założyciela kancelarii Daniela Książka. W 2017 r. dołączył do niej prof. Krzysztof W. Baran, specjalista w dziedzinie zbiorowego prawa pracy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl