Trzy awanse w DLA Piper i transfer z Domański Zakrzewski Palinka

1416

Wojciech Kalinowski, Agnieszka Lehwark, Michał Orzechowski od maja 2019 r. zajmują stanowisko counsela w kancelarii DLA Piper. W kwietniu natomiast dołączył do niej Krzysztof Dyba przechodząc z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Wojciech Kalinowski awansował ze stanowiska senior associate na stanowisko counsela w praktyce prawa handlowego oraz fuzji i przejęć DLA Piper. Specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynkach kapitałowych i w prawie spółek. Doradza przy pierwotnych i wtórnych ofertach akcji spółek, innych kwestiach związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi, przejęciach i fuzjach poczynając od badań due diligence, a kończąc na negocjacjach i zamykaniu transakcji. Pracował dla funduszy inwestycyjnych i venture capital.

W kancelarii pracuje od 8,5 roku. Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2010).

Agnieszka Lehwark awansowała ze stanowiska senior associate na stanowisko counsela w praktyce nieruchomości DLA Piper. Specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, poczynając od badań due diligence do negocjacji umów sprzedaży obiektów i spółek właścicielskich. Doradza m.in. deweloperom magazynów i zakładów produkcyjnych przy zakupie, budowie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości, a także przy procesie budowlanym, zarządzaniu i komercjalizacji nieruchomości biurowych i handlowych.

W kancelarii pracuje od ponad 2,5 roku. Wcześniej przez sześć lat była prawniczką kancelarii CMS, przez trzy lata w Gide Loyrette Nouel.

Jest radcą prawnym od 2013 r.,  absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

 Michał Orzechowski awansował ze stanowiska senior associate na stanowisko counsela w praktyce postępowań regulacyjnych DLA Piper. Specjalizuje się prawie konkurencji i prawie zamówień publicznych. Doradza w sprawach porozumień ograniczających konkurencję  oraz praktyk nadużywania pozycji dominującej. Reprezentuje strony w postępowaniach przed organami administracji i sądami. Doradza stronom postępowań przetargowych i reprezentuje je przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

W kancelarii pracuje od ośmiu lat. Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2010).

Krzysztof Dyba zajął stanowisko counsela w praktyce podatkowej DLA Piper. Ma 15 lat doświadczenia zawodowego Specjalizuje się m.in. w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, podatku od wartości dodanej VAT. Pracował dla firm z sektorów farmacji, infrastruktury i energetyki. Doradzał przy podatkowych aspektach publicznych projektów inwestycyjnych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz opracowywał schematy optymalizacji podatkowej.

Wcześniej przez 9,5 roku był starszym menedżerem podatkowym w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Przedtem przez pięć lat był konsultantem podatkowym w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers.

Jest adwokatem od 2016 r. i doradcą podatkowym od 2008 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2010) oraz na kierunku bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl